*Nettavisen* Nyheter.

Stensrudtjern må prioriteres

Det lille vannet langs Enebakkveien utenfor Klemetsrud har stadig vært i forfall, og nå krever Klemetsrud Vel at den populære badeplassen prioriteres for betydelig oppgradering.

Klemetsrud:I et brev til Friluftsetaten fra vellet leder, Vidar Gjersrud, listes det opp det som må gjøres. Noe vil koste en del penger, mens annet kan gjennomføres med relativt beskjedne midler. Og Klemetsrud Vel er villig til selv å være med på et spleiselag.

Men det haster, for stedets beskaffenhet er nå heller dårlig.

Sandstranden

Mange trekker til Stensrudtjern på fine sommerdager, men er det trygt å bruke sandstranden? Etter vellets mening bør noe gjøres omgående. Dette kommer frem i brevet.

"Den tidligere opparbeidete sandstranden er etter vellets mening så farlig at det kun er et tidsspørsmål før en alvorlig ulykke skjer", heter det i brevet. "Sandbunnen var i utgangspunktet for kort da den ble anlagt, og i dag er den fullstendig dekket av myk gjørme som virvles opp og hindrer enhver sikt under vann. I tillegg lukter det råttent. Slik forholdene er, vil det være svært vanskelig å finne et barn som dukker under vannflaten."

Klemetsrud Vel foreslår derfor at hele stranden mudres og at rikelig med ny sand fylles på før badesesongen 2007 begynner.

Det eneste holdbare alternativet til istandsetting er at hele stranden stenges for bruk inntil forholdene er utbedret, sier Vidar Gjersrud.

Resten av strandlinjen

Vellet mener at resten av strandlinjen kan utbedres med enkle midler. Rydding av busker og trær og fjernng av stokker og glass i vannet vil redusere risikoen for ulykker. Stupebrettet som for mange år siden skulle repareres, har aldri kommet tilbake. Og gangveien til Enebakkveien med tilgang til bussholdeplassen ved Hanåveien mener vellet lett kan ryddes.

Utbedring av parkeringsplassen, få tilbake det naturlige bekkeløpet og tilførsel av friskt vann fra Trollvannene er også tiltak vellet peker på.

Kioskdrift

Kiosken er det slik forholdene nå er, dårlig driftsgrunnlag for. Derfor ønsker vellet at det opparbeides en hyggelig gangsti til Stensrud Landhandel. Her må det riktignok avgis noe grunn fra private, men det mener vellet kan la seg gjøre.

Økonomi

Vellet har ikke gjort økonomiske beregninger på de foreslåtte tiltak. Noe vil naturlig nok dra penger, men alternativet er altså å stenge Stensrudtjern som badeplass. Klemetsrud Vel er i den heldige situasjon at vi kan bidra med enkelte ting, sier Gjersrud.

Som kjent fikk vellet en del penger "på bok"etter salget av Heimen. Noe av dette ble brukt til flomlys på Klemetsrud kirke før jul. Men nå er det altså det populære tjernet det gjelder.

Brevet til Friluftsetaten avsluttes derfor slik:

"Vi håper at Stensrudtjernet nå prioriteres fra Oslo kommunes side, slik at området igjen kan bli en oase for bydelens - og byens - befolkning.... Men det haster å komme i gang!"

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.