Stiene forsvinner

Stier og snarveier som ikke er regulert forsvinner. Nå frykter beboere på Røa at den hevdvunne gangstien mellom Ekraveien og Røa Terrasse blir borte.

Røa: Den bratte gangstien og snarveien mellom Ekraveien og Røa Terrasse har vært til glede for beboerne i området i mer enn en mannsalder.
- Noen har fjernet rekkverket langs stien. Det gjør det vanskelig å komme seg opp den bratteste delen. Mange av de eldre vil ikke klare å ta seg verken opp eller ned stien når dette er fjernet. Til vinteren blir det håpløst for alle å komme opp stien uten rekkverket. Rekkverket var i to høyder og til stor nytte for de minste barna også, sier Rebecka Semb som daglig bruker gangstien med barna Baard og Clara på vei til Snargangen barnepark.

I uminnelige tider

Gangstien går gjennom flere tomter og er ikke offentlig regulert på denne strekningen, selv om den er ført opp på ulike kart. Stien går som en fortsettelse på andre siden av Røa Terrasse som regulert friområde.
- Synnøve og jeg bruker denne stien daglig til arbeidet og rekkverket som nå er fjernet har stått her i uminnelige tider, i hvert i alle de 43 årene jeg har levd på Røa, sier Nina Ellertsen Johansen, som sammen med Synnøve Fremming drifter Snargangen barnepark.
- Vi er redd for at dette kan være et skritt mot at stien forsvinner. Det er flere stier i området som er i ferd med å forsvinne av flere grunner. Nye tomteeiere som ikke har noe forhold til de gamle gangstiene vil utnytte tomtene på en annen måte. Nybygg og påbygg kommer ofte i veien, mens andre gror igjen. Noen steder ser stiene ut som de er blitt privatisert som en del av huset, og dermed ser stiene ut som de ikke er tilgjengelig lenger, sier Semb.
Trygt for barna
- Denne stien brukes av mange. Det er for eksempel en del av skoleveien for dem som går på Steinerskolen eller Hovseter skole. Her kan man gå på stier helt frem til Hovseter om man vil, sier Ellertsen Johansen.
- Ved siden av å være en nyttig snarvei er det også en trygg og sikker vei for alle barna i området. Uten denne stien blir mange tvunget ut i den sterkt trafikkerte Griniveien med det smale fortauet. Her kan man for eksempel ta seg frem til Røa sentrum på stiene eller helt ned til Mærradalen om man vil, sier Semb, som synes det er synd at stiene ikke er skiltet eller kartlagt.
- Man må være godt lokalkjent for å finne inngangen til en del av stiene. Jeg vil ta kontakt med Vestre Aker bydel for å høre om de kan ta et initiativ i saken. Jeg håper de kan gjøre et planinitiativ til Plan- og bygningsetaten (PBE), som omfatter alle stiene som i dag brukes gjennom sedvaneretten. Det blir viktig å sikre disse for fremtiden gjennom en regulering, sier Semb.
Røa vel
Leder av Røa Vel, Iver Hille, er positiv til en regulering av stiene som i dag benyttes gjennom hevd.
- Røa vel har kartlagt stiene i Røaområdet og dette har vi til hensikt å følge opp. Flere av stiene er i ferd med å forsvinne i forbindelse med fortetting og gjenbygging. Vi er blant annet opptatt av at det ikke skal komme fysiske sperrer som hindrer barn adgang til friområder og grøntarealer. Dette er en viktig sak å følge opp, sier Hille.

Trygt for barna

- Denne stien brukes av mange. Det er for eksempel en del av skoleveien for dem som går på Steinerskolen eller Hovseter skole. Her kan man gå på stier helt frem til Hovseter om man vil, sier Ellertsen Johansen.
- Ved siden av å være en nyttig snarvei er det også en trygg og sikker vei for alle barna i området. Uten denne stien blir mange tvunget ut i den sterkt trafikkerte Griniveien med det smale fortauet. Her kan man for eksempel ta seg frem til Røa sentrum på stiene eller helt ned til Mærradalen om man vil, sier Semb, som synes det er synd at stiene ikke er skiltet eller kartlagt.
- Man må være godt lokalkjent for å finne inngangen til en del av stiene. Jeg vil ta kontakt med Vestre Aker bydel for å høre om de kan ta et initiativ i saken. Jeg håper de kan gjøre et planinitiativ til Plan- og bygningsetaten (PBE), som omfatter alle stiene som i dag brukes gjennom sedvaneretten. Det blir viktig å sikre disse for fremtiden gjennom en regulering, sier Semb.

Røa vel

Leder av Røa Vel, Iver Hille, er positiv til en regulering av stiene som i dag benyttes gjennom hevd.
- Røa vel har kartlagt stiene i Røaområdet og dette har vi til hensikt å følge opp. Flere av stiene er i ferd med å forsvinne i forbindelse med fortetting og gjenbygging. Vi er blant annet opptatt av at det ikke skal komme fysiske sperrer som hindrer barn adgang til friområder og grøntarealer. Dette er en viktig sak å følge opp, sier Hille.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.