*Nettavisen* Nyheter.

Stol på en politiker

Fafo har levert en ny levekårsundersøkelse for Oslo som gir en rekke spennende svar, og stiller minst like mange spørsmål. Oslo har nå 550 000 innbyggere og byens befolkning utgjør en økende andel av Norges befolkning.

Hovedstaden vokser med 10 000 personer i året. Folk er på flyttefot for å realisere sine livsambisjoner. Mer enn 40 prosent bor nå et annet sted enn de gjorde for fem år siden. Levekår er på vandring og byen i sterk endring, går det frem av rapporten.

Innvandrerbefolkningen har doblet seg siden forrige levekårsundersøkelse i 1993 og mer enn 100 000 personer har nå ikke-vestlig bakgrunn. Denne gruppen har vokst fra omkring 10 prosent av befolkningen i 1993 til 20 prosent.

9 av 10 Oslo-borgere synes at de har det godt: Det gjelder store grupper av innvandrerbefolkningen også: 7-8 av 10 innvandrere oppgir at de har det ganske eller svært godt. Oslo oppfattes av innbyggerne som en sosial by. Her er det lett å få venner. 75 prosent liker sitt eget nabolag. Her er mye å glede seg over, men også mye å bekymre seg over.

Noe av det virkelig bekymringsverdige er mangelen på tillit til politikerne i byen. Rapporten slår fast at det er stor avstand til den lokale politikken. Bare 1 prosent av befolkningen er aktiv i en partiorganisasjon. Bare omkring 30 prosent svarer ja på at de stoler i det store og hele på politikere i Oslo. 69 prosent av befolkningen svarer nei på dette spørsmålet. 7 av 10 Oslo-borgere stoler ikke på byens politikere. Det er dramatisk. Og det er trist.

Særlig trist er det fordi vi kjenner byens politikere som gjennomgående ærlige og solide mennesker som virkelig vil byens beste. Vi ser ingen signaler som tilsier at Oslo er rammet av noen ukultur. Vi har hatt våre korrupsjonsskandaler, ja. Og ja, det kan stilles spørsmål ved klokheten i mange vedtak. Men spørsmål stilles løpende. Og korrupsjon slås ned på.

Alle i våre bydeler som er opptatt av politikk og demokratiske prosesser må nå bidra inn mot den valgkampen som allerede er i gang. Diskuter lokale saker i familien, med kolleger, venner og naboer. Engasjer dere! Veien til tillit går gjennom engasjement og dialog.

Vi har også noen oppfordringer til byens politikere. Lytt til grasrota! Husk at dette er et lokalvalg! Hver eneste innbygger i Oslo bor i en bydel. Tenk derfor bydelspolitikk, ikke bare hele Oslo. La oss få en valgkamp preget av respekt for andre meninger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.