Gå til sidens hovedinnhold

Stolte Stovner

Samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) ble startet som et prøveprosjekt i 2004. Under BU-møtet i Bydel Stovner ga et enstemmig BU sin støtte til dette arbeidet.

Stovner: I løpet av vinteren 2005 har SLT gjennomført et tverrfaglig kartleggingsarbeid som er kalt "Stolte Stovner". Dette er en modell for samordnede lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i Bydelen.
SLT startet som et prøveprosjekt i åtte bydeler i Oslo i 2004, og prøveprosjektet går ut i 2005.
Nå håper SLT-koordinator i Bydelen, Tove S. Christiansen har stor tro på at prosjektet vil bli videreført i Oslo.
Prosjektet er et samarbeid mellom bydelen, politiet og skolene i bydelen.
- I tillegg til de tre parter er frivillige organisasjoner og andre interesserte hjertelig velkomne til å hjelpe til, påpeker Christiansen.

Redusere kriminaliteten

Formålet med samarbeidet er å redusere kriminaliteten i bydelen. I tillegg jobbes det forebyggende mot hovedmålgruppen på 13 til 18 år. Men Bydel Stovner har valgt å inkludere alle barn og ungdom fra null til 23 år i sitt forebyggende arbeid.
- Det er viktig å begynne forebyggingsarbeidet tidlig. Vi samarbeider med ungdomsklubber, idrett og skoler, fortsetter SLT-koordinatoren som er glad for det store antall fritidsklubber som finnes i Bydelen.
- Vi har veldig mange frivillighetsklubber. Vi er heldige i forhold til andre bydeler. Bydelen har hele tiden vært opptatt av barn og ungdom. I tillegg jobber barnevernet veldig bra, og politiet har gode rutiner når det gjelder oppfølging av ungdom under 15 år som blir pågrepet.
Bydel Stovner har hatt god tradisjon med å være flinke på barne- og ungdomssiden. Og selv om Bydelen har all grunn til å kalle seg "Stolte Stovner" mener Christiansen at det er grunn til å kartlegge hva som kan gjøres bedre.
I følge Christiansen bør folk i Bydelen få mer informasjon om hvilke tilbud Bydelen har å tilby. Dette håper hun at bydelsdagene vil endre.
Under BU-møtet kartla Christiansen det arbeidet som allerede er blitt gjort.
- Jeg føler vi er i godt gjenge. Vi har åpnet nye dører til samarbeid, men resultatene av arbeidet vi gjør er vanskelig å måle. Vi håper å kunne finne parametere for å ha resultater å kunne vise til. Jeg ønsker også å bygge opp en plan for kriminalitetsforebyggende arbeid, forklarer Christiansen.

Vi er heldige i forhold til andre bydeler. Bydelen har hele tiden vært opptatt av barn og ungdom.
Tove S. Christiansen

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden