*Nettavisen* Nyheter.

Stopper medlemskap i Samfunnshus Vest

Dette er beskjeden på Samfunnshus Vests nettside de siste dagene, som har overrasket dem som vil tegne medlemsskap.

Nå har det nye styret i Samfunnshus Vest stoppet medlemstegningen. Heller ikke medlemmer som har tegnet seg etter 10. februar blir godkjent.

Klikk på bildet for å forstørre.

Det ble delt ut materiell som erklærte årsmøtet som ugyldig innkalt. Jan Herstad med frakk og lue på bildet. Foto: Vidar Bakken

RØA: Hittil har alle som har hatt interesse av å tegne andeler i Samfunnshus Vest hatt anledning til å gjøre dette på Samfunnshusets nettsider. Frem mot årsmøtet den 24. februar som styreflertallet mente var ulovlig innkalt, var det svært mange leietakere som tegnet og betalte andeler. Disse ble godkjent av daglig leder Willy Rønvik, uten at styreflertallet fikk tilgang til medlemsregistret for godkjennelse som de ba om.

Les også: Nestleder sjokkert over påstander

Stans i opptak

Det har vært stor strid i denne saken, som kulminerte med at det omstridte årsmøtet kastet to av styremedlemmene, slik at det nå i praksis eksisterer to styrer.
Siden har flere blitt interessert i å bli medlemmer, slik at de kan være med å påvirke prosessen rundt Samfunnshuset. Til manges overraskelse sto det på Samfunnshus Vests nettside: Midlertidig stans i opptak av nye medlemmer.

Leder av Kontrollkomiteen i Samfunnshus Vest, Jan Herstad, som ble kastet av det årsmøtet som ifølge styreflertallet er ulovlig innkalt, er forundret over medlemsnekten.

– Det ser ut som det nye styret har til hensikt å endre vedtektene, slik at bare leietakerne i Samfunnshus Vest får stemmerett på årsmøtene. Å stenge muligheten for å tegne medlemskap er ganske drastisk uten at dette er vedtatt på et årsmøte. Det er heller ikke noe i vedtektene som tilsier at dette styret kan gå til et slikt skritt, sier Herstad.

Les også: Full forvirring og to styrer

Ny juridiske vurdering

Dette står nå følgende på Samfunnshusets nettside:

På bakgrunn av de juridiske råd styret i Samfunnshus Vest har mottatt er det nå iverksatt en gjennomgang og vurdering av foretakets organisasjonsform. Inntil denne vurderingen foreligger har styret vedtatt å avvente videre behandling av nye søknader om medlemskap.

Alle som har søkt om medlemskap før den 10. februar 2014 og betalt sitt andelsinnskudd før den 27. februar, ble – i styremøtet den 26.2.14 – godkjent som medlemmer i Samfunnshus Vest.

Søknader om medlemskap mottatt etter dette styremøtet vil foreløpig ikke bli behandlet av styret. Samfunnshus Vest sin juridiske rådgiver understreker at denne praksisen er i samsvar med samvirkelovens bestemmelser og vedtektene til Samfunnshus Vest.

Styret tar sikte på at spørsmålet om organisasjonsform vil bli lagt frem for det ordinære årsmøtet den 9. april 2014.

– Fullstendig kuppet

Dittoslo har stilt spørsmål til styreleder Randulf Riderbo om hva den juridiske betenkningen går ut på og hvorfor den samme juridiske betenkningen ikke får gyldighet for dem som har meldt seg inn før 10. februar.

Til dette svarer Riderbo på mail: Adgangen er bare midlertidig stengt grunnet nødvendige avklaringer!

En gjennomgang av cirka 50 nye godkjente medlemmer i Samfunnshus Vest, viser stor overvekt av leietakere i Samfunnshus vest og deres ansatte. Flere leietakere har tegnet seg både med sitt eget selskap pluss personlig tegning, slik at man til enhver tid har to stemmer på årsmøtene.

Jan Herstad mener det er åpenbart at hvem som helst kan søke medlemskap med de vedtekter og den organisasjonsform Samfunnshus Vest har i dag, samt at det er opp til årsmøtet å bestemme om samfunnshuset skal få en annen organisasjonsform.

– Styret med leietakere kan ikke ekskludere medlemmer fordi om de har innhentet en juridisk betenkning som sier at kanskje en annen organisasjonsform er bedre eller som antyder at kun leietakere med økonomisk interesse i huset skal ha rett til å stemme på årsmøter i samvirkemodellen, sier Herstad.

– Det vil være beleilig å stenge ute de mange hundre vanlige Røafolk som ønsker å engasjere seg og ta eierskap i sitt grendehus. Tanken på at Samfunnshuset blir fullstendig kuppet av leietakere er nærliggende, sier Herstad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag