Gå til sidens hovedinnhold

Stor mangel på førskolelærere

Det er mangel på førskolelærere i Oslo. Bydel Østensjø er intet unntak, og Utdanningsforbundet er bekymret.

ØSTENSJØ: Ifølge tall fra kommunen, har 76 prosent av styrere og pedagogiske ledere i Østensjø relevant utdanning. Andel ansatte med førskolelærerutdanning ligger på 29,6prosent.

En skulle tro at det var naturlig å rekruttere flere førskolelærere nå som utbyggingen av barnehagene er i full fart, sier Erik Nygaard, styremedlem i Utdanningsforbundet Østensjø.

Stedfortreder

Nygaard er utdannet spesialpedagog, men arbeider som pedagogisk leder, også kalt stedfortreder.

Det er stor mangel på førskolelærere i bydelen vår. Mye av grunnen er at det stadig bygges flere barnehager, men også det at arbeidsvilkårene ikke er gode nok, sier Nygaard.

Bærum kommune har nå satt igang en kampanje om rekruttering av førskolelærere, hvor lønnstilbudet er bedre enn i Oslo.

Jeg forstår at det kan være fristende for mange å bytte beite, når arbeidsvilkårene er bedre, sier Nygaard.

Varig dispensasjon

Mangel på førskolelærere i barnehager er et generelt problem i Oslo. Dermed kan stedfortredere få varig dispensasjon som pedagogiske ledere etter tre år i stillingen.

Kommunen gjør det vanskelig for seg selv når de lar folk få varige dispensasjoner. Da blir de ikke førskolelærere, de blir pedagogiske ledere. Hvorfor skal folk bruke penger på å bli utdannet som førskolelærere, når de kan få samme lønn uten utdanning? spør Nygaard.

Per 15. desember i fjor, var tre ped.ledere stedfortredere i bydelen.

Barnepark

Bydelen trenger så mange førskolelærere de kan få.

Kommunen har satt igang et tiltak hvor assistenter får mulighet til å utdanne seg til å bli ped.ledere ved å studere deltid mens de jobber. Bydelen har nå ni studenter i jobb.

Dette er et veldig godt tiltak, men jeg er skeptisk til om det vil dekke behovet. Hvis det kommer en førskolelærer til barnehagen, vil jeg flytte meg gladelig. Det skal være en førskolelærer på hver avdeling. Det hjelper jo ikke med én førskolelærer, hvis det er hundre barn i barnehagen. Uten et godt pedagogisk tilbud blir barnehagene til barneparker, sier Nygaard.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger