Gå til sidens hovedinnhold

- Storbakken i Midtstuen

Naturvernforbundet mener at politikerne ikke kan se bort fra at byen får både naturmessige og kostnadsmessige fordeler ved å legge storbakken i Midtstuen.

Holmenkollen: En ny storbakke i Holmenkollen krever store masseforflytninger og inngrep i området, som man ikke er i nærheten av ved å legge storbakken i Midtstuen. Når man samtidig vet at byen vil spare 400 millioner kroner på dette, bør politikerne tenke seg om to ganger, sier Georg Reiss i Norges Naturvern forbund, Oslo Vest.

Enorm miljøgevinst

Naturvernforbundet har hatt møte med Kultur og idrettsetaten og Multiconsult som prosjekterer Holmenkollen/Midtstuenutbyggingen.
- Man behøver ikke være innbitt naturverner for å se at Midtstuenalternativet er et utmerket valg, noe Multiconsult også ga uttrykk for. Utgraving og riving av eksisterende Holmenkollbakke krever som sagt et enormt uttak av masse som skal deponeres ved å fylle ut Skådalen. Landskap og biotop i området vil bli forandret for all fremtid. Samtidig forsvinner Appelsinhaugen ved VM-huset med sine gamle furuer. Miljøgevinsten ved å velge Midtstuen med hensyn til CO2-utslipp, støy og støv vil også være enorm. Når man så vet at idrettslig vil det på grunn av vindforholdene også være fordelaktig med storbakke i Midtstuen, er det ingen grunn til å se bort fra dette alternativet, sier Reiss.

Fortsette folkefesten

Han viser oss rundt i Midtstuenområdet og gjør oppmerksom på at det bare er noen minutters gange fra den tiltenkte bunnen av bakken og opp til selve Holmenkollen.
- Toppen av ovarennet i Midtstuen vil ligge helt opp mot Holmenkollveien, hvor turister og andre kan spasere rett inn og oppleve storbakkefølelsen. For mange Osloborgere er det vel så viktig å bevare den gamle profilen, det vil si dagens Holmenkollen. Jeg er forundret over Rune Gerhardsen som mener at den da bare blir liggende som en unyttig kulisse. Fremdeles kan et ombygd Holmenkollen brukes til alt fra normalbakkerenn og sommerhopping på porselen til store konserter og andre arrangementer for barn og voksne i et intimt anlegg. Her er det alle muligheter for å fortsette "folkefesten", sier Reiss.

Kan reforhandles

Han mener Skiforeningen argumentasjon mot å flytte storbakken er svake.
- Så langt har Skiforeningen støttet seg på at Oslo har en avtale med Det internasjonale skiforbundet som krever en storbakkeløsning med Holmenkollen. En slik avtale kan reforhandles. Selv om den "flotte" løsningen ville være Holmenkollen, er man nødt til å se på den andre løsningen og hvilke gevinster den gir. Midtstuen er ikke bare det billigste, men også det beste alternativet, sier Reiss.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot