Støre lærte av Stovner-storken

Helseminister Jonas Gahr Støre dro til Groruddalen for å hente lærdom og erfaring om innvandreres helse.

STOVNER: Etter å ha lagt frem en nasjonal strategi for innvandreres helse ønsket helseminister Jonas Gahr Støre å besøke Stork Groruddalen på Stovner helsestasjon mandag ettermiddag.

Stork-prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, spesialisthelsetjenesten og Universitetet i Oslo med formål om å fremskaffe oppdatert kunnskap for å bedre helsen til mor og barn.

Bakgrunnen for at Støre viet helsestasjonen et besøk er at prosjektet har hatt et spesielt fokus på helseutfordringer blant innvandrerbefolkningen.

LES MER: Her gjør de nybrottsforskning på minoritetskvinners helse

Ønsker mer kunnskap

Den nye strategiplanen går over en fireårsperiode, og med den ønsker regjeringen å øke kunnskapen om folkehelseutfordringer som rammer spesielt i innvandrerbefolkningen.

– Vi vet at det er spesielle utfordringer knyttet til innvandreres helse, og at sykdommer kan ramme ulikt. Vårt mål er likeverdige helse- og omsorgstjenester til alle, sier Støre til dittOslo.

Planen tar sikte på å skape et felles mål og retning i arbeidet for bedret innvandrerhelse.

– Strategiplanen kan oppsummeres som en satsing på mer kunnskap, samtidig som vi også skal bruke den vi har fra før. Med en innvandrerbefolkning bestående av over 200 nasjonale bakgrunner, fra en svensk arbeidsinnvandrer til en fra Somalia, må vi begynne med å erkjenne at det er en stor oppgave. Men i likhet med all annen helse handler også dette om at hver enkelt har rett til å bli sett, sier Støre.

«Stork» som førstelinjeforsvar

Helseministeren tror innbyggerne i bydeler med høy andel innvandrerbefolkning raskt vil merke følgene av strategien.

– Innbyggerne her i Groruddalen vil merke at denne planen vil gi dem en mye bedre forebygging av sykdommer. På steder med høy minoritetsbefolkning er det naturlig nok utfordringer knyttet til at det er flest å nå, men det er også her mulighetene er størst. Prosjekter som Stork viser at det er fullt mulig å oppnå gode resultater, sier han.

Støre mener det ligger en spesiell styrke i å lære av likesinnede for å spre erfaringer videre.

– Vi vil komme tidligere inn med informasjon slik at utfordringene blir tydelige, og selv om ingen steder er like kan man lære mye av hverandre. Steder som Stork er framskutt arbeid på bydelsnivå. Det er dette som er førstelinjeforsvaret, og derfor er det veldig spennende for meg å være her, sier han.

– Fra de klassiske helsestasjonaktivitetene har man hektet på ting som fysisk aktivitet og kunnskap om bedret kosthold. Det er ingen som går ut fra Stovner helsestasjon uten å endre noe hjemme.

Avgjørende med lavterskeltilbud

I løpet av sin visitt fikk helseministeren også møte noen av minoritetskvinnene som har tatt del i Stork-prosjektet. De fortalte med egne ord hva det har betydd for dem.

– Det at jeg har fått lov til å være her har gjort at jeg har fått en mye bedre helse. Det er selvfølgelig stor stas at en minister kommer hit på besøk, og jeg håper virkelig han forstår hvor viktig dette har vært for oss, sier Celina Oahn Vo.

– Jeg tror det aller viktigste med prosjektet har vært at det er så lav terskel for å være her, og at alt som skjer er på våre egne premisser. Det har vært et veldig givende prosjekt å få være del av, forteller Aisha Ali.

– Vi trener sammen og knytter bånd på tvers av kulturer. Selv om mange av oss i utgangspunktet ikke har så mye felles har jeg lært mye av å dele erfaringer med andre i samme situasjon som meg. Det er nok mange i andre bydeler som har vært veldig misunnelige på oss, sier Vo.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.