*Nettavisen* Nyheter.

Store planer for Bestumkilen

– I Bestumkilen ligger et enormt potensial som hittil ikke er tatt godt nok vare på, sier BU-leder Carl Oscar Pedersen.

Bestumkilen: Bydel Ullern har lagt frem et studie for utvikling av Bestumkilen som vil favne flere brukergrupper.

– Utviklingen har gjennom årene til dels vært preget av tilfeldigheter hvor flere har tatt seg til rette. Vi vil at Bestumkilen skal bli til glede for flest mulig mennesker og ikke bare for et fåtall brukergrupper, sier leder av bydelsutvalget i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

Arealkrevende lagring

En av de mest kontroversielle forutsetningene for utviklingen av området er frigjøring av arealene innerst i Bestumkilen. «Dagens arealbruk innerst i kilen med båtopplag tilfredsstiller ikke disse kravene. Båtopplag er en arealkrevende lagervirksomhet som ikke bør legge beslag på sentrumsnært areal. Dette synspunkt understrekes av at det her er snakk om arealer i strandsonen, og båtopplaget kan i denne sammenheng sees på som privatisering av strandson-en», heter det i rapporten.

Båtopplaget må flyttes

– Dette er et av de mest attraktive områdene i Oslo. Man må benytte dette til annet enn et passivt båtopplag, som er en asfaltørken om sommeren. Mange tør ikke bevege seg inn på området som ser ut som det er privat. Vi vil frigjøre dette til aktiviteter rettet mot allmennheten. Her kan det for eksempel komme park, bal-løkke, galleri, serveringssted-er, gjestebrygge og ikke minst en kyststi mot Bygdøy. Det er også i overensstemmelse med Oslo Høyres program, at dette området bør utvikles på en annen måte med andre aktiviteter. På sikt betyr dette at båtopplaget må flyttes. Det er muligheter for opplag andre steder, sier Pedersen.

Nye båtplasser

I rapporten foreslås det også å flytte dagens faste båtplasser lenger ut i kilen, slik at det blir plass til gjeste-brygger innerst ved marinaen.

– Båtfolket har behov for flere faste båtplasser. Det legges opp til å bygge en større molo utenfor Sollerudstranda med nye båtplasser, sier Pedersen.

Skuffende og egoistisk

Utvalget har bedt om at den vedtatte ro- og padlebanen blir realisert på kort sikt og at ro- og padleklubbene blir flyttet til en og samme side innerst i Bestumkilen på litt lengre sikt.

I studiet er det lagt opp til en utvikling i tre faser.

– Vi har sett på ting som kan gjøres på kort og lang sikt. I nær fremtid må vi få realisert en sammen-hengende kyststi med turveiforbindelse til Bygdøy. Jeg etterlyser blant annet budsjettmidler til opparbeidelse av kyststien i enden av Sollerudstranda. Etter mange år er det nå på plass en avtale med grunneierne og nå kan turveien rundt odden anlegges. Sollerudstranda blir brukt av veldig mange. Nå må dette området rustes opp, blant annet med toaletter og garderober. Tilgjengeligheten til Bestumkilen for dem som er avhengig av bil må også gjøres lettere. Vi ønsker at den store parkeringsplassen ved Maxbo skal være tilgjengelig utenom vanlig forretningstid. Hittil har ikke Løvenskiold-Vækerø vært villig til å la publikum få tilgang til parkeringsplassen. Det er skuffende og egoistisk etter at selskapet har fått tillatelse til å bygge stort i strandsonen med en gigantisk parkeringsplass. Jeg regner med at dette lar seg løse på kort sikt, sier Pedersen.

Statens vegvesen vil asfaltere og etablere en stor lastebilveiestasjon inntil kilen på området for den gamle bomstasjonen.

Ingen fasit

– Saken ligger hos Plan- og bygningsetaten. Vi ønsker et grøntareal på denne tomten. Bydelen undersøker mulighet-en for å ekspropriere tomten hvis Statens vegvesen har til hensikt å gjennomføre plan-ene om lastebilvekt. Det vil være uheldig for planene om utvikling av Bestumkilen sier Pedersen.

I mulighetsstudiet ligger en rekke forslag til alt fra kultur/serveringstilbud langs kilen til akvarium og badeland.

– Dette er ingen fasit. Det er et første skritt på veien for å imøtekomme allmennhetens legitime behov for større tilgjengelighet og et større tilbud i strandsonen. Dette er et dokument som peker ut en villet retning. Vi ønsker en områderegulering slik at vi kan styre denne prosessen. Vi vil for eksempel ikke ha flere kontorbygg i denne sonen, sier Pedersen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag