*Nettavisen* Nyheter.

Storgården Ryen

Vestengen 3 i Brannfjellveien 102, stedet som forbindes av de fleste som stedet der familien Enger bodde. Ryen gård lå opprinnelig nord for der Møller Ryen ligger i dag. KLIKK PÅ BILDET FOR Å SE NESTE BILDE

Vestengen 3 i Brannfjellveien 102, stedet som forbindes av de fleste som stedet der familien Enger bodde. Ryen gård lå opprinnelig nord for der Møller Ryen ligger i dag. KLIKK PÅ BILDET FOR Å SE NESTE BILDE Foto: Foto: BLF

Torsdag bød Bekkelagshøgdas Lokalhistoriske Forening (BLF) på lokalhistorisk vandring mellom plasser under Ryen gård.

Klikk på bildet for å forstørre.

Brannfjellveien 102 i dag. Foto: Foto: Kristin Trosvik

Klikk på bildet for å forstørre.

Dag Jarnøy startet vandringen på Brattlikollen hvor det lå en stor tomt som var utskilt fra Ryen gård. Foto: Foto: Kristin Trosvik

Klikk på bildet for å forstørre.

Hit kom Berthe Cathrine Hansdatter og Ole Christoffersen i 1835. Foto: Foto: Kristin Trosvik

Klikk på bildet for å forstørre.

Martin Laurits Enger på sine eldre dager. Foto: Foto: BLF

Klikk på bildet for å forstørre.

Martin Laurits Enger. Han arbeidet som skomaker, så gårdbruker, slakter og til slutt gipsmaker. Foto: Foto: BLF

EKEBERG/BEKKELAGET/RYEN: Det var leder av BLF, Dag Jarnøy, som ledet vandringen. Jarnøy har det siste året forsket på Ryen gård, slekten som kom derfra og tomtene som ble delt fra gården.

Her dukker stedsnavn fra området opp, som Ryenhagen, Østli, Libak, Sydhagen, Vestengen, Nordengen, Søgård, Ryenengen, Sanhullet og Simensbråten.

– Resultatet har blitt 52 sider og mellom 40 og 50 fotografier, forteller Jarnøy som ønsker å trykke materialet i et hefte. Han oppfordrer alle som har bilder, informasjon eller dokumenter om emnet, om å ta kontakt.

Rundt seksti personer var med på vandringen som startet på Brattlikollen og gikk videre mot Brannfjell-området og Simensbråten.

– Det pleier å være godt oppmøte, på det meste var vi mer enn 120 personer, forteller Jarnøy.

Ryenhagen og Sandstuen

Så sent som på 1950 tallet hadde Ryen gård 500 mål dyrkbar jord. Våningshuset ble i sin tid revet selv om Byantikvaren anbefalte bevaring.

Ryen gård lå opprinnelig nord for der Møller Ryen ligger i dag. Den første plassen som ble delt fra gården var Ryenhagen, nordre og søndre.

Beliggenheten av bygningene for Ryenhagen Nordre var på sydsiden av Ryenkrysset ved dagens blokker på østsiden (Manglerudsiden) av Enebakkveien.

Berthe Cathrine Hansdatter (f. 1804) ble gift med Ole Christoffersen på Ryenhagen og de fikk til sammen seks barn. Berthe og Ole Christoffersen flytter i 1835 til husmannsplassen Sandstuen som lå ved dagens Sandstuveien 29, på hjørnet av Tormods vei. Her bor de i 1843 når sønnen Martin Laurits blir født. Martin Laurits Olsen tar senere navnet Enger. Ole Christoffersen (Sandstuen) dør 1844.

Senere flytter Martin Laurits (Olsen) Enger med konen Karen Sofie til plassen Nyhus før de bygget og bosatte seg i Brannfjellveien 102 Vestengen. De fikk seks barn. Martin Laurits Enger døde i 1935.

Østli og Libak

Østli var en husmannsplass under Ryen gård. I dag ligger et hvitt murhus her som er forretningsbygg, nederst i Sandstuveien, rett før man kommer til europaveien.

Plassen har gitt navn til Østerliveien som går helt til Lambertseter (veien). Østli har tilhørt Ryenhagen Søndre før Vestengen ble utskilt fra gården.

En annen husmannsplass under Ryen gård het Libak, som ble fradelt Ryenengen i 1918. Libakveien 7 ville vært adressen vært hvis huset ikke var revet.

Øistein Martinsen som bodde på Libak var i sin tid var en av veteranene i Abelsø Arbeiderforening. Han var en av initiativtakerne til Folkets Hus på Ryenengen. Libak var bebodd frem til cirka 1950 tallet. Huset forfalt og ble revet etter anmodning fra A/S Brattlikollen.

Brattlikollen og Vestengen

En stor tomt i området, som var på 64 mål, ble det vi i dag kaller Brattlikollen. Det ble dannet et aksjeselskap (Brattlikollen A/S) i 1950. Aksjonærer var hotelleier H.E. Anderson, byggmester Brattli, Jan Brattli, Martin Onsager og A/S Structor.

Navnet Brattlikollen er et konstruert navn etter byggmester Brattli. Det riktige navnet ville vært Ryenengen eller Libak.

Først ble Sandstuveien 46 bebygget. Det ble det store forretningsbygget rett ved dagens T-banebro. Byggmester Hermod Bratteli gikk konkurs etter at dette bygget var ferdig. Trygve Brudevold sto for resten av utbyggingen på begynnelsen av 50-tallet og alle blokkene vi kjenner til i dag i Libakfaret og Libakveien ble satt opp.

Bekkelagshøgdas Lokalhistoriske Forening (BLF) skal utgi et hefte med hele historien om Ryen gård.

Les mer om BLF og lokalhistorie på http://eikaberg.org

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.