*Nettavisen* Nyheter.

Storm rundt Samfunnshus Vest

Randulf Riderbo kan ikke se at det er noe galt i å kritisere sitt eget styres reguleringsforslag når han mener at det er mangler i forslaget. Foto: Vidar Bakken

Styreleder i Samfunnshus Vest, Randulf Riderbo, har på vegne av styret sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten med kritikk av styrets eget reguleringsforslag.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nytt torg, nye boliger og kulturhus og to nye etasjer på Samfunnshus Vest inngår i reguleringsforslaget. Skisse: LPO Arkitekter

RØA: En politiker ringte redaksjonen og gjorde oppmerksom på et dokument som lå på Plan- og bygningsetatens (PBE) saksinnsyn. Det gjaldt en høringsuttalelse i forbindelse med reguleringsforslaget for Samfunnshus Vest, torget og Austliveien, hvor Samfunnshus Vest SA og Røa Centrum AS i fellesskap har utarbeidet reguleringsforslaget.

Ikke enig med seg selv

– Vi vil jo få dette til politisk behandling etter hvert og jeg blir overrasket når jeg ser at styret i Samfunnshus Vest ikke er enig med seg selv i en så viktig sak, sier en sentral politiker som vil være anonym i denne sammenheng.

I dokumentet som er datert 20. desember og signert av styreleder Randulf Riderbo, kritiseres PBE for at Samfunnshus Vest ikke er blitt invitert til å komme med uttalelse til reguleringsplanen.

– Vi har likevel sett forslaget til reguleringsplan, skriver Riderbo om forslaget som altså styret selv har lagt frem til høring.

– Jeg har vært med å behandle en del byggesaker, men har aldri sett at tiltakshaver har bedt om å få komme med høringsuttalelse til egen plan og i tillegg kritisere deler av sitt eget forslag til reguleringsplan. Jeg spør også hvorfor vi skal vedta å bygge i høyden når styret eksplisitt sier at de ikke har planer om det, sier politikeren.

Ingen planer om flere etasjer

I dokumentet kritiserer blant annet Riderbo valg av veitilgang og plan om gangvei i forslag til reguleringsplan. Til slutt peker han på at det i reguleringsplanen åpnes for at Samfunnshuset kan få en høyde på 7 etasjer, men understreker at det ikke foreligger aktuell plan for en slik påbygging av Samfunnshuset.

Under folkemøtet før jul var det flere andelseiere i Samfunnshuset som understreket hvor viktig potensialet med å få bygge i høyden er for den videre utvikling av Samfunnshus Vest. Plan- og bygningsetaten har også i sitt alternativ gått inn for den delen av reguleringsplanen som angår Samfunnshus Vest.

Dypt rystet

Etter en telefonrunde til medlemmer og varamedlemmer i styret for Samfunnshus Vest er det klart at Riderbo på egen hånd har sendt inn «høringsuttalelse», uten at dette har blitt forelagt styrets medlemmer.

– På vegne av styret og på oppdrag fra årsmøtet har jeg jobbet med reguleringsplanen i ett og et halvt år. Arbeidet med kulturhusplanene har pågått i mer enn ti år. Vi har brukt 1,5 millioner kroner på forarbeider til et kulturhus og en godt gjennomarbeidet reguleringsplan. Arbeidet med dette har under hele prosessen har vært kjent og godkjent av styrets representanter. Brevet som Riderbo har sendt Plan- og bygningsetaten er ikke behandlet i styret. Jeg blir oppgitt og er dypt rystet. Mitt råd til styret vil være å trekke hele brevet. Dette er en arbeidsulykke av alvorlig karakter og gir inntrykk av vi ikke trekker i samme retning. Styret må vurdere konsekvensene og hva som skal gjøres for å rette opp eventuelle skader for prosjektet, sier nestleder i styret, Olav Ljones.

Ingen tillit

Styremedlem Stig Øydne Kvarsnes slutter seg til dette.

– Dette er en trist sak, særlig fordi Olav har gjort en kjempeinnsats med reguleringsplanen, inkludert planen for kulturhuset. Reguleringsforslaget har vært kjent for styret og er godkjent av styret. Styreleder står bak uttalelsen alene. Det er viktig å få frem. Dette er pinlig, men viktigere er det at brevet kan påvirke hele saksgangen. Det er ikke mulig å ha tillit til styreleder etter dette, sier Kvarsnes.

Styremedlem Rune Dahl er like oppgitt.

– Styret fikk overraskende presentert brevet på styremøte sist uke. Dette er svært underlig eller jeg vil heller karakterisere dette som hårreisende. Jeg har ikke tillit til styreleder etter dette, sier Dahl.

Aagot Sundelin Johansen, som har sittet lengst av styremedlemmene, har ikke hatt tid til å sette seg inn i Riderbos høringsutspill. Hun bekrefter at denne har vært ukjent for styret.

Varamedlem og tidligere styremedlem Karoline G. Herlofsen er overrasket over Riderbos utspill.

– Dette er fryktelig pinlig og veldig uheldig. Det er vanskelig å ha tillit til styreleder etter dette, sier Herlofsen.

Siste vararepresentant Liv Aasa Holm har ikke satt seg inn i saken og kan dermed ikke uttale seg.

Les også: Blir nektet innsyn

Ikke noe galt

Randulf Riderbo forsvarer høringsuttalelsen og kan ikke se at det er noe galt i at uttalelsen er sendt uten styrebehandling.

– Jeg oppdaget detaljer i reguleringsforslaget som ikke tjente Samfunnshus Vests interesser. I og med jeg så dette dagen før høringsfristen gikk ut så måtte jeg handle raskt, sier Riderbo, som ikke synes det er rart at han som styreleder kommer med kritikk og bemerkninger til eget reguleringsforslag, selv om det er godkjent av styret.

– Jeg er ikke blitt gjort kjent med alle detaljene i reguleringsforlaget. Nå skal høringsuttalelsen behandles i styret, så da får vi se om det blir stående, sier Riderbo, som heller ikke synes det er unaturlig å komme med kritikk av at Samfunnshus Vest ikke er blitt invitert til å uttale seg om eget reguleringsforslag.

– Det viktige her er at jeg har pekt på deler av reguleringsplanen som ikke tjener Samfunnshus Vests interesser, sier Riderbo.

I uttalelsen peker han på at det ikke er planer om å bygge flere etasjer på samfunnshuset, selv om PBE har sagt ja til totalt syv etasjer.

– Det er ikke økonomi i Samfunnshus Vest å bygge dette i nærmeste fremtid, sier Riderbo, som mener at det på sin plass å peke på dette, selv om det ikke har noe med selve reguleringsplanen å gjøre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.