Gå til sidens hovedinnhold

Størst arbeidsledighet på østkanten

Bydel Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka har flest arbeidsledige i Oslo. Men i 2008 tror ekspertene på arbeidsledighetsnedgang og sysselsettingsvekst.

- I 2008 forventer vi at ledigheten vil flate ut med et årsgjennomsnitt på 6 500 helt ledige i Oslo. Videre ser det ut til at stramheten i arbeidsmarkedet øker neste år, sier fylkesdirektør Torild Lien Utvik, NAV Oslo.

- I 2008 forventer vi at ledigheten fortsatt reduseres, men nedgangen blir mer moderat enn i 2007, opplyser hun i en pressemelding.

Sysselsettingsvekst i 2008

NAV Oslo anslår en sysselsettingsvekst på 1,7 prosent i Oslo i 2008. Dette er en halvering av forventet vekst i 2007.

Hovedårsaken til dette er at selv om det fortsatt er gode utsikter for den økonomiske utviklingen så vil stadig flere bedrifter møte på kapasitetsbegrensinger som forventes å bremse veksten noe i 2008

Sysselsettingsanslaget til NAV Oslo og NAV Akershus for 2008 viser en svært positiv utvikling innen eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting.

I tillegg regner man med en positiv vekst innenfor helse- og sosialtjenester, bygg- og anleggssektoren og varehandel

- Vi vil oppleve et fortsatt stramt arbeidsmarked neste år, og det er de bedriftene som greier å redusere sykefraværet, beholde flere arbeidstakere med redusert arbeidsevne, og får arbeidstakere til å stå i arbeidslivet utover reelle pensjonsalderen som vil lykkes, sier Torild Lien Utvik.

Nøkkeltall

I Oslo var det 6 625 arbeidsledige ved utgangen av desember, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenlignet med samme måned i fjor, er dette en nedgang i ledigheten på 20 prosent.

Bydelen Gamle Oslo var det registrert 703 personer som var helt arbeidsledig i utgangen av desember. Dette tilsvarer 3,2 prosent av hele arbeidsstyrken.

På Grünerløkka var det 828 ledige, noe som tilsvarer 3,3 prosent av arbeidsstyrken. På Sagene 486 personer ledige, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot