Gå til sidens hovedinnhold

Støtte til klubbhus i Bjørnehuset

Oslo Idrettslag er ett skritt nærmere et fast møtelokale etter Bydelsutvalgets siste møte.

Bydelsutvalget viser i sitt vedtak til atOslo Bystyre i 2004 forplikter seg på å skaffe Oslo Idrettslag(OI) et alternativt klubblokale i bydelen. Bydelsutvalget mener det er positivt for bydelen at OI fortsatt gis en mulighet til å være forankret i bydel St Hanshaugen, og mener det må finnes plass i Bjørnehuset eller andre egnede lokaler i bydelen/på Bislett Stadion.

Bjørnehuset passer

Bydelsutvalget stiller seg positive til at Bjørnehuset brukes som klubbhus eller annen ikke -kommersiell virksomhet såfremt dette ikke ekskluderer annen bruk for bydelens innbyggere. Bydelsutvalget er også positive til at Oslo Idrettslag ønsker et alternativt klubbhustilbud i bydelen.

Krever utlysning

Bydelspolitikerne er altså positive, men de borgerlige partiene fikk ikke en så rask fremdrift som de ønsket seg. Ap, SV og Rødt sikret flertall for at et langvarig utleieforhold må lyses ut til formål for ikke -kommersiell virksomhet slik at også andre interessenter har mulighet til å melde seg.

Viktig sak

-Jeg er veldig fornøyd med at BU samlet er enig i at vi nå må få på plass et tilbud til OI slik bystyret faktisk har forpliktet seg på. OI er utvilsomt et viktig bidrag til barne- og ungdsomtilbudet i bydelen og har vært det i over 100 år, så at OI hører naturlig hjemme her burde være hevet over enhver tvil, sier Rune Aale Hansen(H) i en kommentar til Lokalavisen.

Stadion ideell

Det som hadde vært ideelt ville vært å få et lokale i tilknytning til selve Bislett Stadion - kan hende det skal være et langsiktig mål. I dag synes jeg likevel at Bjørnehuset er et svært godt forslag. Jeg ser for meg en kinder-egg løsning: Jeg har selv vært leietaker i Bjørnehuset gjennom noen år og mener det er fullt mulig å ha stedet som klubbhus, samtidig som det leies ut som i dag. OI påtar seg gjerne den administreringen sier de. Jeg mener også at friluftsetaten fortsatt kan ha utstyret sitt lagret i garajene/bodene - og i tillegg beholde det ene kontoret de bruker i dag. Jeg har liten forståelse for at Friluftsetaten skal motsette seg at huset leies ut. Det tror jeg i beste fall beror på misforståelse om at etaten skal kastes helt ut - verktøyet vil det fortsatt være plass til, sier Aale Hansen.

Hus trenger folk

Det er er fordel om kommunen får økte inntekter også på dette huset, noe som kanskje også kan gi midler til oppussing og vedlikehold av bygget.

Det er etter min mening en fordel at huset brukes jevnlig, fremfor å stå tom i lengre tider. Fra Høyre sin side vil vi nå følge opp saken med våre representanter i byråd og bystyret. Vi mener at idrett og frivillighet en viktig del av samfunnet vårt, og mener vi bør gjøre vårt beste for å legge forholdene til rette for slik virksomhet som OI driver, avslutter Rune Aale Hansen.

Reklame

Rekordlav pris på Garmin-favoritt