Gå til sidens hovedinnhold

Stovner oppretter eget innsatsteam

Pasienter som er nyutskrevet fra sykehus og sykehjem skal nå bli bedre ivaretatt i bydel Stovner.

STOVNER: Bydelen oppretter et såkalt innsatsteam bestående av 1 sykepleier, 1 fysioterapeut og 2 omsorgsarbeidere. Bydelen oppretter tilbudet i samarbeid med bydel Grorud. Østensjø opprettet dette i 2005 og har allerede svært gode erfaringer. Dermed var det ikke vanskelig for samtlige partier i bydelsutvalget å stemme ja.

Bedre hjelp hjemme

Innsatsteam er en tverrfaglig gruppe som utgjør et tilskudd i forhold til ordinær hjemmehjelp. Målgruppen er nyutskrevne pasienter fra sykehus eller eldre som har vært på korttidsopphold på sykehjem. Teamet kan rykke ut på kort varsel og yte hjelp i en tidsbegrenset periode på 2-3 uker. Hensikten er å sikre at pasienten kan fortsette å være hjemme, og slikt sett unngå unødvendige sykehjemsplasseringer. Ifølge avdelingssjef Elisabeth Borrebæk er tilbudet på plass allerede fra høsten av.
Dette er ment som et supplement til hjemmetjenesten, som kan jobbe dag, kveld og helg, sier hun.
Akershus Universitetssykehus (AHUS) skal være svært interessert i at det blir opprettet slike tilbud i omkringliggende kommuner og bydeler. Sykehuset har tidligere fått kritikk for at de skriver ut pasienter for tidlig.
Dette skal ikke være noen erstatning for sykehusopphold, slik at de blir skrevet ut en dag tidligere, advarer bydelsdirektør Maria Brattebakke.
Innsatsteamet skal betjene Grorud og Stovners omlag 53.000 innbyggere og blir styrt fra sistnevnte bydel. Politikerne har satt som krav at ordningen blir evaluert etter et halvt års drift.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden