*Nettavisen* Nyheter.

Stovner vil bli hørt som en kommune

ALT ØKER: Gardermoen vokser, innbyggertallet i Oslo og på Romerike vokser, AHUS vokser og Alnabruterminalen vokser. Staten må se Oslo og Akershus som en region og bidra økonomisk, mener Stovners politikere.

Bydel Stovner har i mange år ment at Oslo og Akershus er en region hva gjelder transport og boligbygging. Nå skjer det endelig noe på plansiden.

STOVNER: Bydelspolitikerne har i mange år etterlyst et planarbeid der man ser Groruddalen og Romerike i sammenheng. Bydelen er spesielt utsatt for økt trafikk som følge av nye bolig-og næringsområder i de tilliggende kommunene Lørenskog, Skedsmo og Nittedal. Hver gang disse kommunene vedtar en utbygging får det konsekvenser i form av støy og luftforurensning i Bydel Stovner. Oslo kommune deler arbeids-og boligmarked med nabokommunene. Utvidelsene av Gardermoen på Romerike bidrar i samme retning. Mer trafikk, mer støy, flere klager. Gapet mellom investeringsbehov og tilgjengelige penger bare øker.

Del på Facebook

Alt øker

Økningen i godstrafikk frem mot 2030 antas å bli på 40 prosent. Alnabruterminalen skal være det nasjonale «navet» innen logistikk. Stovner berøres av all vekst. Og allerede i 2006 sendte bydelen et brev til byråden for utvikling, der man ba om et bedre koordinert plansamarbeid på tvers av kommunegrenser og fylkesgrenser.

Nå er arbeidet endelig i gang. Men Stovner mener de ikke blir hørt i tilstrekkelig grad.

–Kommunene i Akershus er gitt en større mulighet til medvirkning enn bydelene i Oslo, slår bydelspolitikerne fast. De mener det blir feil at en befolkningstett bydel som Stovner ikke får komme med direkte innspill, mens småkommuner i Akerhus har sin egen stemme.

Må velge

Bydelspolitikerne er klare på at Oslo og Akershus utgjør en felles region. Og at politikerne står foran en del tøffe valg. Stovner-politikerne sier det kan bli nødvendig å ta kontroversielle valg mellom høy arealutnyttelse og dyrket mark for å fremme klimavennlig utbygging og at det må lages regler for i hvuilke sammenhenger det ene gis forrang foran det andre.

Kollektivsatsing

BU-politikerne er klare på at kollektivtrafikk-løsninger på tvers av kommunegrenser må forseres, bare for å dekke dagens behov. Staten må se regionens utfordringer, og bistå!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag