*Nettavisen* Nyheter.

Straffer Oslofolk - del 2

Barnehageassistent Jo Skårderud fra Fagforbundet skriver i NB før jul at Høyrebyrådet har kuttet bydelenes budsjetter. Han kaller de 70 millionene ekstra i budsjettforliket mellom de borgerlige partiene en hån mot bydelene. Skårderud har tydeligvis unngått å legge merke til den kraftige satsingen og de siste årenes budsjettvekst og dekning av tidligere underskudd for bydelene.

@Tekst.m.innrykk.men:Jeg har selv to barn i barnehage i Søndre Nordstrand Bydel. Den barnehagen har det siste året både fått nye uteleker, nye inneleker på avdelingene og det er gjennomført oppgradering på bygningen. Flertallet i Bystyret satt i 2007 av 30 millioner ekstra til oppussing av barnehagene utover ordinært budsjett, noe mange barnehager har nytt godt av.

Selvfølgelig kunne man ønsket seg mer, men Oslo kommune merker lite til den såkalte "kommunesatsingen" til den rødgrønne regjeringen. Det er derimot riktig som Skårderud hevder at Oslo har hatt en stor økning i skatteinntektene. Dette skyldes en aktiv satsing fra Byrådet som har gjort Oslo til en attraktiv by for både næringsliv og mennesker å etablere seg i.

Når Skårderud hevder at det er Erling Lae sin skyld at det mangler 400 førskolelærere i Oslos barnehager, er det ganske drøyt. Utdanningen av førskolelærere på høyskolene er et statlig ansvar, og Skårderud burde ta kontakt med sine AP/SV-kamerater i Regjeringen for å få utdannet flere førskolelærere. Det kommunen kan gjøre noe med er avlønning, og her har Oslo kommune som arbeidsgiver gjort mye ved at Oslo er konkurransedyktig i forhold til andre kommuner.

Skårderud nevner at det ikke er et urimelig krav å innfri alle bydelenes ønsker, da han hevder at Oslo har 300 millioner kroner stående på bok. Hvilke hemmelige konto Skårderud kjenner til er uvisst. Som kjent er det SVs finansminister som råder over oljefondet, og Oslo Kommune har dessverre verken tilgang til dette eller noe eget seddeltrykkeri i rådhusets kjeller. Alle pengene Oslo Kommune har er disponert ut i virksomhetene. Hvis bydelene skulle få alle sine ønsker innfridd, måtte det kuttes andre steder. Kanskje Skårderud vil kutte i kollektivtrafikken, barnehage- og skoleoppussingsbudsjettet eller midlene som er satt av til å bygge nye barnehager? Det er konsekvensen av Fagforbundet sine krav.

Skårderud hevder til slutt i sitt innlegg at Erling Lae straffer byens befolkning. Er det noen som straffer Oslos befolkning så er det den rødgrønne regjeringen som tar skatteinntekter som Oslo rettmessig har tjent, og gir til andre deler av landet. Igjen burde Skårderud rette skytset mot riktig mottaker, nemlig sine kamerater i Regjeringskvartalet. Der sitter nemlig de som straffer Oslofolk.Ståle Hagen

Prinsdal Varamedlem Oslo Bystyre (H)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.