Gå til sidens hovedinnhold

Straffesak mot vekter henlagt

På grunn av bevisets stilling.

På bakgrunn av filminnslag på TV 13.12.07 der vektere ved makt pågrep en butikktyv besluttet Oslo politidistrikt på eget initiativ å gjøre sine egne undersøkelser rundt saken, for å få klarlagt om det var skjedd noe straffbart. Fornærmede i saken har selv ikke ønsket å anmelde forholdet.

Etter en totalvurdering av saken, har politiet besluttet å henlegge straffesaken etter bevisets stilling, skriver Politiet i en pressemelding.

Det er gjennomført en omfattende etterforskning, hvor hele hendelsesforløpet er gjennomgått. Det avgjørende for politiets konklusjon er det som skjedde i forkant av det som ble vist på filmen fra Scanpix.

Vekteren selv oppfattet det slik at han ble angrepet, og derfor valgte å handle i nødverge. Etter en helhetsvurdering kan det ikke bevises at vekteren opptrådte straffbart.

Politiet har også vurdert om det var grunnlag for å straffeforfølge de andre involverte vekterne eller vaktselskapet, men har ikke funnet bevismessig dekning for dette.

Politiet har orientert mistenkte i saken. Avgjørelsen kan påklages.

Generelt vil politiet understreke at vektere ikke har rett til å bruke mer makt enn vanlige borgere, men kan som alle andre pågripe gjerningsmenn når vedkommende treffes på friske spor.

Politiets erfaringer er at vektere i det store og det hele opptrer korrekt når de påtreffer butikktyver.

Vektere kan av hensyn til egensikkerhet bruke håndjern i en nødvergesituasjon. Når det gjelder bruk av mageleie skal det vises varsomhet med dette.

Til tross for at denne saken er henlagt etter bevisets stilling mener politiet at andre handlingsalternativer burde vært brukt. Dokumentasjonen kan være et godt utgangspunkt for læring i forhold til når og hvordan vektere anvender makt for å løse oppdrag.

Politiet kan i sin kontrollvirksomhet også følge opp denne type problemstillinger, heter det i pressemeldingen.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her