*Nettavisen* Nyheter.

Strid om boligblokker

Universitetet i Oslo (UiO) ønsker å oppføre to boligblokker på sin eiendom i Observatoriegaten 1. Forslaget truer en av de få grønne lungene i området.

Solli plass:Eiendommen ligger nær Solli plass mellom Nasjonalbiblioteket, boligområdet Observatorie terrasse og boligbebyggelsen langs Munkedamsveien.

I dag ligger en av universitetets barnehager på stedet. På denne tomten ønsker UiO nå å sette opp to fire etasjers boligblokker med barnehage i kjeller. Boligene er ment for universitetsansatte og deres besøkende.

Plan- og bygningsetaten går imot forslaget. I sin innstilling ønsker de i stede å utvide eksisterende barnehage. De uttaler at parken er en viktig del av grøntaksen gjennom område og derfor bør bevares.

Håper det blir nedstemt

Jeg håper og tror reguleringsforslaget til UiO blir nedstemt i bystyret. Det er en bred politisk enighet om at byens grøntanlegg i størst mulig grad bør vernes. Dessuten er jo dette med barnehager veldig i vinden for tiden, sier Anne Lise Bye ved Plan- og bygningsetaten.

Reguleringsplanen har engasjert lokale krefter. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ønsker verken barnehage eller boligblokker. De forkaster derfor forslagene til både UiO og Plan- og bygningsetaten.

Vi går imot enhver omregulering av dette området, som i dag er regulert til offentlig friområde. Området representerer en liten grønn lunge i en del av byen med tett bebyggelse og svært få friområder. Vårt standpunkt innebærer således at eksisterende Studentenes barnehage fjernes, og hele område omdannes til en liten park, uttaler Harald Julsrud i NOA.

Uriktig og tendensiøst

Naboene til området er til dels opprørt over planene. Sameiet Observatorie terrasse 5 er spesielt opptatt av vegetasjonen i parken, samt trafikken i Thomles gate/Observatorie terrasse. De mener planen vil få større konsekvenser enn det kan se ut til, fordi store deler av planområde er lite tilgjengelig.

Vi opplever at bebyggelsesforslaget vi fikk tilsendt fra Gunnarsjaa & Kolstad arkitektkontor, var både uriktig og tendensiøst. På oss virker det som de forsøker å bagatellisere denne utbyggingen, sier Geir Henning Frantzen, styreleder i Sameiet Observatorie terrasse 5.

Friområde

Sameiet ønsker å beholde eksisterende regulering til friområde. Parken anses som et viktig rekreasjonsområde for beboere og spesielt barna i område.

Videre understreker Frantzen at det vil oppstå trafikk- og miljøproblemer i forbindelse med atkomst til boliger og barnehager.

Helga Sagsveen ved UiO ønsker ovenfor Lokalavisen å avdramatisere situasjonen.

Vi har lagt frem en helt vanlig reguleringsplan som vi mener tilgodeser alles behov på best mulig måte. Vi har derfor ikke bestemt videre strategi dersom forslaget skulle bli stoppet i bystyret, sier Sagsveen.

Saken er oversendt bystyret og avgjørelse er ventet om cirka én måned.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.