Gå til sidens hovedinnhold

Strid rundt byggearbeider

Da Enqvist Eiendom satte igang byggearbeider for å utbedre en forfallen gangforbindelse mellom Olaf Schous vei og taket på Sinsengarasjen, ble det bråk.

SINSEN: Østkantavisa har fått tak i dokumenter som gir et innblikk i en konflikt mellom Enqvist Eiendom AS og Oslo kommune. I juni rykket Plan- og bygningsetaten ut og ga stoppordre og varsel om tvangsmulkt på 50.000 kroner om ikke arbeidene ble stanset. Karl Arne Enqvist rister på hodet og synes kommunen opptrer latterlig.

Amper stemning

Som Østkantavisa har skrevet tidligere, fikk Enqvist Eiendom 20 millioner i erstatning av Oslo kommune. Kommunen gjorde en tabbe og utelot klausulen om park og lekeområde da de solgte taket på Sinsengarasjen. Beboerne har i årevis aksjonert mot utbygging, og vant frem da bystyret nylig vedtok reguleringsplanen. I sommer føk partene i totta på hverandre igjen. Plan- og bygningsetaten rykket ut etter bekymringsmelding fra naboer, som reagerte på det de mente var ulovlige byggearbeider. Et av tiltakene var utbedring av en gangvei mellom taket og Olaf Schous vei. Saksbehandler Chris Hartmann utdyper kommunens inngripen.

Vi stoppet arbeidet fordi det ikke var sendt inn søknad om opparbeiding av en parkeringsplass. Det sto en bil parkert der. Vi vurderte tiltaket som søknadspliktig, sier Hartmann.

På spørsmål om hva grunnlaget for mistanken om bygging av parkeringsanlegg var, svarer Hartmann slik:

Det ble påstått, og det så sånn ut, derfor stoppet vi det. Dette er vurderinger vi må gjøre på stedet. Nå husker jeg ikke hva reguleringen sier, for det er strid om hva eiendommen kunne utnyttes til. Om vi skal si at asfaltering er i strid med dette, er oppe til vurdering, sier Hartmann.

Skulle Enqvist ha søkt om dette?

Det vet jeg ikke, men spørsmålet er noe vi burde ta opp, sier Hartmann.

Rister på hodet

Selv avviser Karl Arne Enqvist påstanden om at han planla å anlegge parkeringsplass på taket av sin egen garasje. Arbeidene ble satt igang fordi taket hadde store lekkasjer. Enqvist valgte å gjøre endel andre utbedringer i den forbindelse.

Gangveien var totalt gjengrodd og det var mye leire i grunnen. Det var vanskelig å komme gjennom uten å bruke gummistøvler. Derfor fjernet vi en falleferdig trapp, og lagde samtidig en gangadkomst. Hvor de har det fra at jeg planlegger parkeringsplass, vet ikke jeg. Det har aldri vært mine planer. Noen har vel begynt å fantasere om at vi skal bygge parkering. Taket ligger ikke til rette for noe slikt. Det hadde ikke vært mulig, om jeg hadde lyst. Jeg har jo allerede et garasjenanlegg med flere ledige plasser. Sånn sett ville dette vært forretningsmessig harakiri, sier Enqvist.

Han avviser blankt at byggearbeidene var meldepliktige.

Jeg har lang erfaring i denne bransjen og vet derfor at vedlikehold ikke er meldepliktig, sier han til Østkantavisa.

Enqvist hadde også til hensikt å utbedre en loslitt gangvei langs Olaf Schous vei. Dette ble altså stoppet av kommunen, som har ansvar for vedlikehold av veien.

De har ikke gjort noe med den på femti år. Hadde de spurt meg hva planene var, hadde de fått svar. Dette var en gest fra min side, men nå gidder jeg ikke bruke penger på gangveien, sier Enqvist.

At adkomsten nå er en grusvei, ser han på som et positivt tiltak for nabolaget. Slikt sett er han ferdig med det han skal gjøre. Utbedring av gangveien kunne gjort forholdene bedre for de med barnevogn eller rullestol.

Jeg har ikke tenkt å fullføre gangveien. De får gå i grusen, sier han syrlig.

Enqvist vil ikke spekulere i årsaken til at denne tomta har vært gjenstand for så mye rabalder.

Hadde jeg vært leder for en virksomhet som hadde gjort en sånn tabbe, at man måtte betale ut 20 millioner i erstatning, ville jeg funnet den ansvarlige. Og det ville fått konsekvenser. Jeg ser ikke bort fra at det kan være en sammenheng, men jeg kan ikke påvise det, sier Enqvist.

Leder for tilsynsavdelingen, Erik Ohn, sier etaten forholdt seg til en melding fra Schouterrassen borettslag om mulige ulovlige arbeider.

På den bakgrunn hadde vi grunn til å tro at det var etablering av parkeringsplass og adkomstvei. Det har i ettertid vist seg at dette ikke var tilfelle. Da faller våre hovedinnvendinger bort. Slik det ser ut nå, vil ikke vi følge opp saken, sier han til Østkantavisa.Karl Arne Enqvist

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser