Surmaget og opportunistisk

Guro Svenkerud Fresvik i Sagene Venstre.

Guro Svenkerud Fresvik i Sagene Venstre.

Guro Svenkerud Fresvik stiller seg uforstående til kraftsalven fra Reza Rezaee.

SAGENE: Hun mener kritikken bunner i uvitenhet om hva som faktisk foregår i barn- og ungekomiteen, som Fresvik leder.

Rezaee sitter ikke i barn- og ungekomiteen, og har naturlig nok ikke kjennskap til hvordan vi arbeider. Senest nå i januar har BUK hatt en grundig gjennomgang av sitt ansvarsområde, og komiteen medlemmer har allerede tatt mange nye, gode initiativ på vegne av bydelens barn og unge. Blant annet vil vi i vinter følge opp viktige saker som ettervern i barnevernet, pedagogtetthet i bydelens barnehager og samarbeid med bydelens skoler. Denne uken arrangeres også en konferanse om barnefattigdom, en viktig sak vi i Venstre har satt på dagsorden i bystyret, sier Fresvik.

Godt samarbeid

Fresvik avviser at de ikke gjør nok med sine interne rådhuskanaler, hvor Venstre har en finger på rattet.

Vi har et meget godt samarbeid med Venstres bystyregruppe og Venstre på Stortinget, og vi bruker våre posisjoner aktivt for å løfte frem aktuelle saker på mange områder. Det er ikke unaturlig at den uavhengige Rezaee ikke er helt orientert om hvordan det interne arbeidet i Venstre arter seg.

Hva angår avlyste møter, har dette sin logiske forklaring, ifølge Fresvik.

Det er et problem i lokalpolitikken på Sagene at vi har en mindre saksmengde enn møtefrekvensen skulle tilsi. Dette er noe Venstre har tatt opp ved flere anledninger, og vi har foreslått at vi bør avholde færre møter og heller benytte tiden bedre. Det røde flertallet med Rezaee har ikke vært enige med oss i dette. Med månedlige møter har det ved et par anledninger hendt at komiteen ikke har hatt noen saker til behandling i det hele tatt, da har jeg avlyst møtet av økonomiske hensyn. Andre komiteer, under ledelse av Arbeiderpartiet, har også avlyst møter i tilfeller med liten saksmengde. Dette er uheldig, men det gir ingen mening at bydelen skal bruke tusenvis av kroner på å avholde møter uten innhold, sier Fresvik.

Hun viser til konstitueringen etter valget 2007, som ga Venstre og Høyre komitéverv, og hvor SV ble holdt utenfor.

Den gang representerte Rezaee SV i bydelsutvalget, og SV ble tilsidesatt på grunn av interne uenigheter i den røde leiren. Rezaee må gjerne ta initiativ til å åpne hele konstitueringen på nytt dersom han mener det ville være fornuftig bruk av de folkevalgtes tid.

Som folkevalgt for Venstre ønsker jeg å bruke mine ressurser på å finne gode løsninger for bydelens befolkning, og ikke bruke tid på den typen konflikter som Rezaee her legger opp til, sier Svenkerud Fresvik til Østkantavisa.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.