SV fronter trikk til Søndre Nordstrand

SV åpnet årets valgkamp på Karl Johan med å presentere sine kollektivvisjoner for Oslo. Stortingsrepresentant Heikki Holmås tegner og forklarer for publikum og kollega Aktar Chaudhry og miljøvernminister Erik Solheim.

SV åpnet årets valgkamp på Karl Johan med å presentere sine kollektivvisjoner for Oslo. Stortingsrepresentant Heikki Holmås tegner og forklarer for publikum og kollega Aktar Chaudhry og miljøvernminister Erik Solheim.

SV vil forlenge trikken fra Ljabru til Hauketo og Gjersrud/Stensrud. Partiet åpnet valgkampen med å presentere hele sin kollektivvisjon for Oslo.

OSLO: Søndre Nordstrand er en bydel med svært få kommunikasjoner på tvers. En trikk på denne strekningen vil gjøre det mye lettere for folk å bruke kollektivtransport. Dessuten vil Hauketo bli et langt bedre knutepunkt med færre biler, sier Heikki Holmås, Oslo SVs 2. kandidat ved årets stortingsvalg.

Hauketo først

Holmås er smertelig klar over at han snakker om trikk til et område av byen som fortsatt ikke er bygget ut. Og at trikk til Gjersrud/Stensrud antakelig ligger mange år frem i tiden.

Men før det bygges ut, må en ha et godt skinnegående kollektivtilbud på plass. Det tar tid å planlegge, tegne, prosjektere og bygge. SV ønsker at dette arbeidet gjøres parallelt med utbyggingsplanene, sier han.

Og en krysslinje til Hauketo vil være en god begynnelse, legger han til.

Penger og prioritering

Ønsket om trikk til Søndre Nordstrand er bare ett av ti hovedpunkter i SVs kollektivvisjon for hovedstaden. Partiet har klare formeninger om både finansiering og prioritering for å få den gjennomført. Så raskt som mulig.

Visjonen er avhengig av en dobling av planlagte bevilgninger til investering og vedlikehold i Oslopakke 3. Totalt 20 milliarder de neste 20 årene. Dessuten 400 millioner ekstra statlige midler årlig til kollektivsatsing , sier Holmås.

SV utfordrer herved klimaforlikspartnerne Høyre, Venstre og KrF i Oslo til å slutte seg til vårt nye forslag i bystyret om mindre bil og mer kollektivt i Oslo. Som en del av avtalen stiller kommunen opp med avtalt egenfinasiering, forklarer Holmås.

E 18 må vente

Hvor raskt kan så kollektivvisjonen gjennomføres dersom finansieringen er på plass?

Vi mener kollektivsatsingen må prioriteres foran utbyggingen av E18 vestover og andre veiprosjekter i Oslopakke 3, sier en optimistisk Heikki Holmås.

Ja, jeg tror faktisk det er realistisk å få de andre partiene med på våre planer selv om byrådet så langt bare har tenkt vei, vei og atter vei når det er snakk om prioritering av midlene, sier han.

Første mulighet for bystyret til å diskutere SVs kollektivvisjon blir 26. august.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.