SV og Høyre svikter i skjenkepolitikken

Oslo Venstre vil at alle bydeler skal få mer makt over den lokale skjenkepolitikken, og ønsker samtidig å gjøre regelverket for skjenking enklere og mer fleksibelt. En merkelig konstellasjon i bystyret bestående av SV, Høyre og FrP stemte i forrige uke i mot begge deler. Venstre i Nordre Aker trodde at SV var for mer makt til bydelsutvalgene, og at Høyre var for fleksibilitet og forutsigbarhet for skjenkenæringen, men vi har altså tydeligvis tatt feil.

Venstre tror på at beslutninger blir best når de tas nærmest dem beslutningen gjelder. Derfor har vi jobbet for at skjønnsaspektet i skjenkesaker skal kunne avgjøres lokalt av bydelsutvalgene. I dag blir skjønn i liten grad brukt når Byrådet og Næringsetaten avgjør skjenkesaker – og med god grunn – siden de ansatte i Rådhuset neppe kan ha oversikt over alle lokale forhold som påvirker en skjenkesak. Derfor følger Byrådet og Næringsetaten som hovedregel kun jussen, og gir eller inndrar bevilgninger på et rent juridisk grunnlag. Dette fører til et lite fleksibelt system, hvor lokalt skjønn ikke brukes til nytte for både lokalbefolkningen og skjenkenæringen. Lokale forhold kan tilsi avvik fra skjenkenormen om åpningstider – kortere eller lengre – men dette har SV tydeligvis ikke tro på at Bydelsutvalget har kunnskap om, eller kan ta stilling til.

I samme vedtak er Høyre med på å innføre et regime hvor den berømte skjenkeblekkspruten i sentrum beholdes, samtidig som fem bydeler skal lage egne generelle alkoholpolitiske planer, men uten å ha avgjørende innflytelse på enkeltsaker. Dette er for det første å late som om man gir bydelene mer makt, og vil gi tilfeldige utslag for skjenkenæringen, som nå må stille seg spørsmålet om hvem de skal forholde seg til i skjenkesaker. Det kan også føre til en ytterligere byråkratisering av skjenkepolitikken i Oslo. Er dette spesielt næringsvennlig politikk fra Høyre?

Oslo Venstre ønsker et godt og liberalt skjenkeregime, med ett skjenkeregelverk som er likt over hele byen, men der bydelspolitikernes skjønn er avgjørende i vanskelige enkeltsaker. Dette vil være det beste for både lokalbefolkningen og skjenkenæringen. En slik politikk får dessverre ikke byen eller bydelen vår, på grunn av SV, Høyre og Fremskrittspartiet.Per E. Braseth-Ellingsen

Gruppeleder

Nordre Aker Venstre

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.