*Nettavisen* Nyheter.

SV vil ha svar fra administrasjonen

Det er vanlig at BU-møtene avsluttes med spørsmål til administrasjonen. Før kveldens møte har SV-gruppa sendt inn en lang rekke spørsmål knyttet til tre forhold.

Søndre Nordstrand: Og disse spørsmålene vil de ha svar på før BU-møtet tar til.

Det er en del meget viktige spørsmål som SV på Søndre Nordstrand har bedt om å få skriftlige svar på innen BU-møtet. Det går på temaene sykehjemsplasser, matombringing og TT-kjøring. Alle tre emnene har Nordstrands Blad tatt opp tidligere, og nå kommer forhåpentligvis de oppklarende svarene.

De tre tre aktuelle temaene med tilliggende spørsmål er:

Sykehjemsplasser

Det har i det siste vært medieoppslag om tildeling av sykehjemsplasser i bydelene i Oslo som gir grunnlag for bekymring for den generelle tilstanden og at medieoppslag i seg selv er med å avgjøre tildeling av sykehjemsplasser.

Hvilke retningslinjer foreligger i dag fra kommunen eller bydelen for tildeling av sykehjemsplasser?

Hvor mange søker sykehjemsplass i bydelen og hvor mange av disse får avslag eller blir stående på venteliste?

Hvor lenge står man på venteliste maksimum og gjennomsnittlig? Hvor lang er saksbehandlingstiden for søknad om sykehjemsplass?

Hvor mange klagesaker har bydelen fått og hva har utfallet blitt på disse?

Hva er saksbehandlingstiden på klagesaker?

Matombringing

Fra første februar er det stopp på matombringing i bydelen og det skal fattes enkeltvedtak på om den enkelte bruker skal få hjelp til å varme opp ferdigmat som den enkelte bruker kjøper på butikken.

Hvor mange var i 2010 omfattet av ordningen med varmmatombringing?

Hvor mange får etter vedtak i medio januar bistand til å handle inn maten?

Hvor mange får bistand til å lage et daglig varmmatmåltid?

Hvilke økonomiske konsekvenser har rutineomleggingen for bydelen?

TT-kjøring

Byrådet kjøper TT-tjenester fra en leverandør som har levert uakseptabel kvalitet de siste ukene.

Har bydelen fått eller innhentet informasjon om i hvilken grad dette rammer brukere i vår bydel?

Har manglene ved TT-kjøringen hatt innvirkning på vedtakene i vår bydel?

Hvordan fungerer klageordningen for TT-kjøring?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.