*Nettavisen* Nyheter.

Svar om sykehjem og rettigheter II

Før sommeren spurte Berit Risebro i et leserinnlegg, om det var slik at mannen hennes mistet retten til fysioterapi når han ble sykehjemsbeboer. Personer med MS, Parkinsons sykdom og en del andre kroniske sykdommer har rett på gratis fysioterapi og dette tilbudet var uteblitt etter at han kom på sykehjem.

Det finnes en forskrift som sier at de som er sykehjemsbeboere skal få fysioterapi på sykehjemmet. Den betyr at det offentlige sparer penger til transport til ekstern fysioterapeut, men forskriften sier ikke at personer med kroniske sykdommer ikke lengre har rett til fysioterapi. Det er ikke slik at du fraskriver deg pasientrettigheter fordi du av en eller annen grunn blir sykehjemsbeboer. Vi har tilfeller av at ganske unge mennesker blir boende på sykehjem i kortere eller lengre tid, det ville vært helt urimelig om denne plasseringen samtidig tok fra dem retten til helsetjenester.

Dette er en sak som jeg vil anta at Eldreombudet er veldig interessert i å se på. Så jeg vil anbefale at familien tar kontakt. Det er en oppfordring til alle som opplever urimelig behandling, gjør bruk ombudet.

Det har vært litt problemer med legedekningen på sykehjemmene. Det har vi fått rapportert er blitt løst ved å knytte til seg faste leger, i stede for å bruke de timene fastlegene i følge avtalen skal avsette til kommunale oppgaver. I en del tilfeller påberopte legene seg manglende kompetanse. Sykehjemmet kan skaffe seg avtale med eksterne fysioterapeuter hvis de har flere kronisk syke, slik at behovet er større enn det de faste fysioterapeutene kan dekke.

Mulig at Frp byråden kjenner sin besøkelsestid og svarer på hvordan de vil løse denne situasjonen. De har tross alt fratatt oss i bydelen ansvaret for sykehjemmene, og økt stykkprisen vi betaler.

Hanne Lyssand

Bydelspolitiker for SV

og 7. plass på SV's stortingsliste

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag