Gå til sidens hovedinnhold

Svar til bekymret forelder

I et leserinnlegg i Nordstrands Blad torsdag 15. oktober ytrer Marius Sigolsen seg om driften av barnehager i Østensjø. Dette er viktige innspill som jeg gjerne kommenterer.

Det stemmer at bydelsadministrasjonen innførte vikar og ansettelseskontroll i barnehagene, så vel som på flere andre tjenestesteder, i bydelen etter sommeren. Et enstemmig bydelsutvalg opphevet imidlertid ansettelses- og vikarkontrollen ved fravær utover 16 dager ved første mulige anledning for barnehagene. Dette ble behørig omtalt både i Nordstrands Blad og i Østlandssendingen. Det er fortsatt kontroll på vikarbruk ved korttidsfravær. Vedtaket i Bydelsutvalget er i all hovedsak i tråd med ønskene fra Fagforbundet og Undervisningsforbundet, og foreldrene som var til stede på Bydelsutvalgets møte, virket å være fornøyd med utfallet av saken.

Når det gjelder barnehagedekning var Østensjø den bydelen som hadde dårligst dekning for 4 år siden, mens vi nå har den beste dekningen i Oslo. Byråd for barn og unge i Oslo kommune, Torger Ødegaard, har satt et delmål for full barnehagedekning hvor alle som søker til hovedopptaket, og fyller ett år innen august samme år, skal ha plass. I Østensjø er dette målet nådd, og det har Bydelsutvalgsleder Arnfinn Aabø uttrykte sin glede over.

Mange foreldre har nytt godt av denne utviklingen. Når dette er sagt er jeg helt enig med deg. Full dekning har vi bare den dagen alle barn mottar plass når de trenger det. Med andre ord må vi bygge ut slik at vi har ledig kapasitet hver høst, for så å kunne fylle på med barn utover året. Der er vi enda ikke i mål. Denne saken har størst "trøkk" fra politikerne i bydelen. Barnehageutbyggingen er oppe som sak i hvert eneste BU-møte, og vi politikere er svært utålmodige.

Vi erkjenner at bemanningssituasjonen i barnehagene er en utfordring. Bydelsutvalget i Østensjø har gjentatte ganger presisert at det er uaktuelt å fravike normen med tre ansatte per 18 barn over tre år og tilsvarende antall ansatte for 9 barn under tre år. Når det gjelder antall førskolelærere, så har bydelen 20 personer som er på dispensasjon (jeg tror dette utgjør omtrent 15 prosent av førskolelærerne). For å få dispensasjon må man enten har tilsvarende utdannelse, for eksempel lærerutdanning, eller praksis som kvalifiserer. Bydelen deltar også i et prosjekt der noen av assistentene i våre barnehager skal ta førskolelærerutdanningen på deltid i et samarbeid mellom bydel og høyskole. Jeg vil gjerne understreke at det er uaktuelt å åpne barnehager dersom det ikke er tilstrekkelig godkjent personell. Vi risikerer selvfølgelig da at nye barnehager i verste fall ikke kan åpnes med en gang de er ferdigstilt på grunn av mangel på personell. Så langt har bydelen heldigvis klart seg bra. Søkningen til førskolelærerutdanningen har gått kraftig opp siste år og gir grunn til optimisme.

Personalet i barnehagene gjør en strålende innsats. Det er en utfordring å sette i gang nye barnehager med nytt personale, nye barn og nye foreldre. Noen ganger går ting seg lett til, andre ganger er det vanskeligere.

Sigolsen er også overgitt over manglende kontroll over bydelens budsjetter. Østensjø har hatt svært god kontroll på økonomien fram til nå. Bydelen får penger etter et innviklet kriteriesystem, som eksempelvis ikke fanger opp fire nye barnevernstilfeller hvor millionene ruller. Innsparinger blir stadig vanskeligere fordi mange av tjenestene våre må kjøpes. Sykehjemmene er overført fra bydel til en kommunal sykehjemsetat. Dette medfører atskillig dyrere plasser for bydelen, uten at vi får tilsvarende økte budsjettrammer. Byrådets budsjettforslag for 2008 er ikke lystelig lesing verken for administrasjonen, politikerne, eller for brukerne av tjenester i bydelen. Jeg oppfordrer alle som er bekymret for bydelens økonomi til å ta kontakt per e-post eller sms med politikerne i Bystyret for å melde fra om at de ønsker en styrket bydelsøkonomi. Likedan oppfordrer jeg alle om å komme på møtet som Bydelsutvalget arrangerer om budsjettet for 2008, som vil annonseres på bydelens hjemmesider og i Nordstrands Blad.

Vi politikere er slett ikke uinteressert i hva som foregår i barnehagene våre, eller ellers i bydelen Jeg setter pris på å bli invitert til foreldremøter, både i Sigolsens barnehage og i andre, så ta gjerne kontakt med meg.


Hanne Eldby (SV)
Leder i Oppvekstkomiteen i Østensjø

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar