*Nettavisen* Nyheter.

Svir for de svakeste

Selv med ekstra bevilgninger fra kommunen, blir det kraftige innskjæringer i bydel Grünerløkkas tjenestetilbud i 2006.

GRÜNERLØKKA:Det ble klart etter at neste års budsjett ble endelig vedtatt av bydelsutvalget før jul. Bydelen kutter blant annet 12 millioner kroner i bevilgningene til sykehjemsplasser. Dette skyldes i stor grad beregninger om at antall eldre i bydelen vil gå ned. Likevel er det en usikker prognose, og et bekymringsmoment i året som kommer. Det kuttes også i botilbudet til funksjonhemmede.
Sosialtilbudet i bydelen blir også svekket. Midler til kjøp av rusplasser ved sosialkontoret reduseres med én million kroner, mens 2,45 stillinger ved samme kontor inndras. Disse kuttene kommer i følge med flere mindre innsparinger ved kutt av stillinger og oppsigelse av leieavtaler.
Det vil også bli innført oppholdsbetaling på 20 kroner per gang i Startgropa åpen barnehage. I tillegg vil betalingen i Sofienberparken barnepark og Båhusparken bli satt opp til 1500 kroner per måned. Vikarbudsjettene i bydelens barnehager reduseres også.
Bekymret
Det var et samarbeid mellom Venstre, Høyre og Arbeiderpartiet som førte til at et budsjett ble vedtatt med flertall. Nestleder i bydelutvalget på Grünerløkka, Paal Haavorsen (Ap), har blandede følelser for resultatet.
Gitt de økonomiske rammene vi hadde til rådighet, er jeg rimelig godt fornøyd. For å få til en budsjettavtale med Høyre og Venstre måtte vi gi litt og ta litt, sier Haavorsen til Østkantavisa. Han bekymrer seg likevel over enkelte momenter i det nye budsjettet. Det er flere ting som uroer meg. Blant annet reduksjonen i sykehjemsplasser og økningen i sosialhjelputgiftene. Jeg er også usikker på om vi har et godt nok bemannet apparat for å hjelpe folk over i arbeid. Det smerter også at kvaliteten på barnehagetilbudet blir redusert, sier Haavorsen.
Eldresenter spares
Enkelte lyspunkter er det imidlertid. Grünerløkka eldresenter, som flere ganger har stått i fre for nedleggelse, ble også denne gangen spart. I tillegg ble det vedtatt å utrede det framtidige behovet for eldrehjem i bydelen. Det ble også vedtatt å utvide Sofienbergparkens åpningstid til fire timer hver dag. 400.000 kroner i frivillighetsmilder opprettholdes, mens egenandel for trygghetsalarm ikke vil bli innført. Bassenget til Engelsborg eldresenter ble også spart, mens to nye minibusser til bruk for eldre og barnehager kjøpes inn.
Uenig
Bydelsutvalgmedlem Sindre Flø (SV) er uenig i enkelte av prioriteringene.
Det er vel ingen som er fornøyde med resultatet. Vi ville nok lagt vekt på barnehagene i større grad enn det som er resultatet. De innskjæringene som er gjort der i forhold til redusert driftsbudsjett og mulighet til vikar ved sykdom er ganske tøffe, sier Flø.
SV foreslo i stedet å kutte på eldreomsorgen for å tilpasse tilbudet til at eldrebefolkningen går ganske drastisk ned.
Det er klart innskjæringene vil merkes, først og fremst for svake grupper som arbeidssøkere, sosialhjelpsmottakere og familier med barn i barnehage. Vi også er ganske bekymret for nedskjæringen av bemanningen i sosialsektoren, sier Flø, som håper på bedre rammebetingelser neste år.Det er flere ting som uroer meg
Nestleder i Grünerløkka bydelsutvalg, Paal Haavorsen (Ap)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.