Sykehjem en myte

Det er en myte at det er stas å bo på sykehjem, sier bydelsdirektøren.

NORDRE AKER: Mange eldre har et sterkt ønske om å bo hjemme, sa bydelsdirektør Mona Taasen i BU-møtet sist torsdag.

Bakgrunnen var eldreombud Anne Myhrs uttalelse i forrige uke, der hun hevdet at mange eldre ikke klager på vedtak, eller utelater å søke sykehjemsplass, fordi de blir fortalt at en søknad ikke vil bli innvilget.

Det er ikke et stort problem med avslag på søknader om sykehjemsplass hos oss, sa Taasen.

Bydelsdirektøren gjentok at det kommer til å bli enda vanskeligere å få sykehjemsplass i tiden fremover. Arbeiderpartiets gruppeleder Ivar Christiansen var ikke fornøyd med svaret.

Administrasjonen må ta inn over seg at bydelspolitikerne snakker med bydelens beboere. Vi har ikke behov for at administrasjonen sier det motsatte av hva vi oppfatter skjer der ute, sa Christiansen.

Eldreombudet kan ikke tallfeste hvor mange fra Nordre Aker som har tatt opp avslagssaker.

Jeg har bistått i konkrete saker hvor fast sykehjemsplass har blitt avslått. Problemstillingen kan altså ikke være helt irrelevant for bydelen, sier Myhr, som for øvrig er enig i at "alle" vil bo hjemme så lenge de klarer det.

Det er når man ikke får et forsvarlig tilbud til tross for hjemmetjenester og annen bistand, at behovet for sykehjemsplass oppstår. Det oppsiktsvekkende er at bydelsdirektøren ikke ser hvilke signaler hun sender ut ved å si at praksisen skal bli enda strengere, sier Myhr. Dersom det er eldre som ikke søker om sykehjemsplass til tross for at de har et sterkt ønske/behov for det, blir det naturlig nok færre avslag.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.