*Nettavisen* Nyheter.

Sykehjemsetaten feilbudsjetterte

Byrådet justerte ikke budsjettet for den planlagte sykehjemsetaten etter hvert som utgiftene steg i bydelene. Derfor måtte etaten få tilført 46,8 millioner nye kroner til drift.

Oslo: I forrige utgave av Ullern Avis Akersposten ble det reist sterk kritikk fra bydelsutvalgslederne i Ullern, Vestre Aker og Frogner, etter at Sykehjemsetaten måtte få tilført 59 millioner kroner. 46,8 millioner av disse har bydelene i følge byrådet brukt til sykehjemsdrift utover det budsjetterte i 2006. Med dette steg prisene på sykehjemsplasser med 10 300 kroner per plass, som blir belastet bydelene. BU-lederne mente dette var urimelig, særlig sett på bakgrunn av at man i disse bydelene hadde en langt lavere snittpris på sykehjemsplasser da de driftet sektoren selv. De mener byrådets økte rammer til bydelene på 50 millioner kroner bare er "monopolpenger" som må brukes til å dekke sykehjemsetatens utgiftsøkning.

Ikke til administrasjon

- Dette er ikke penger som har gått til økte lønnsutgifter til administrasjon av etaten som det sto i Ullern Avis Akersposten. Sykehjemsetatens utgiftsøkning skyldes at prisen på en sykehjemsplass var tilsvarende dyrere i 2006 når man ser på hvor mye penger bydelene egentlig brukte på å drifte sykehjemmene. Sykehjemmene koster 46,8 millioner kroner mer å drive enn det som bydelene budsjetterte med. Dette har derimot byrådet tatt følgen av og foreslått 50 millioner ekstra til bydelene. Dette er en reell styrking av bydelene. Om ikke sykehjemsetaten hadde blitt opprettet og bydelene ikke hadde fått denne bevilgningen på 50 millioner, hadde bydelene selv måttet spare inn 50 millioner i 2007 som de brukte i 2006. Vinderen sykehjem brukte for eksempel 5,9 millioner kroner mer da bydelen hadde ansvaret i 2006 enn det bydelsutvalget budsjetterte med. Det koster ikke noe mindre å drive Vinderen sykehjem selv om Sykehjemsetaten har tatt over. Justeringen skjedde etter at vi hadde gått gjennom regnskapstallene for 2006. Vårt budsjett var basert på bydelenes budsjett for 2006. I regnskapet kom det frem at bydelene samlet hadde brukt 46,8 millioner mer på sykehjemsdrift enn budsjettert, sier byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (FrP).
- Dette er vanskelig å forstå. Bydelenes budsjett for 2006 blir lagt opp i slutten av 2005. Gjennom 2006 lager bydelene tertialrapporter som blant annet viser at flere bydeler er i ferd med å gå på et merforbruk. Her ville vel byrådet kunne justert etatens budsjett på slutten av 2006 etter som tallene kom inn?
- Vi har som sagt lagt bydelenes budsjett for sykehjemssektoren for 2006 til grunn for sykehjemsetatens budsjett, sier Listhaug, som viser til at etaten vil gi en effektiviseringsgevinst på 0,6 prosent i motsetning til bydelenes 0,4 prosent.

Dekke behovet

- Mitt hovedanliggende er ikke først og fremst å spare penger, men å sikre at det er nok sykehjemsplasser som dekker behovet. Vi har gitt bydelene 260 millioner ekstra siden november i fjor, for nettopp å satse på en bedre eldreomsorg. For det andre vil vi øke kvaliteten på tilbudet ved sykehjemmene. Etaten har sett på de ulike sykehjemmene og det er store forskjeller på blant annet hvordan sykehjemmene er bemannet og hvilken legedekning de har. Vi har fokus på dette og noen steder har vi nå økt legedekningen. Tidligere har det ikke vært noen helhetlig tenking på dette området. I tillegg er det stort behov for mer spesialisering innenfor sykehjemssektoren. Det kan være behov for flere demensplasser og spesialavdeling for parkinsonpasienter for å nevne noe. Dette var behov som bydelen også hadde, men forholdene ble i mange tilfeller for små til å kunne opprette egne plasser eller avdelinger innenfor bydelene, sier Listhaug.

Ikke dyrere

- Men uansett, så er det vel riktig at sykehjemsplassene er blitt dyrere nå enn da bydelene driftet dette selv?
- Nei, sykehjemsplassene er ikke blitt dyrere. Det er justert for prisstigning og det er samme administrasjonsgebyr som tidligere.
- De vestlige bydelslederne hevder at dagens pris ligger langt over det de betalte i forhold til da de driftet selv.
- Det slår litt ulikt ut, men prisen er basert på snittet for alle bydelene, så samlet sett er ikke sykehjemsplassene blitt dyrere.
- BU-lederne i de tre vestlige bydelene mener byrådets økning av rammene på 50 millioner kroner ikke er en styrking, men bare går til å dekke sykehjemsetatens nye kostnader.
- Det koster som sagt like mye å drive sykehjemmene i 2007 som det gjorde i 2006. Hadde bydelene selv hatt ansvaret for sykehjemmene hadde de fått ansvaret for å dekke inn disse pengene, uten at det fulgte 50 millioner ekstra med.
- Men bydel Ullern klarte for eksempel å justere innenfor eget budsjett, slik at de reduserte innenfor andre tjenesteområder for å kompensere for merforbruket på sykehjemssektoren. Bydelen klarte som en av få bydeler å gå i null, etter også å ha dekket inn merforbruket i 2005.
- Da vil jo det bydelen får tilført av de 50 millionene gjennom kriteriesystemet være en styrking av bydelens ramme. De som har drevet etter budsjett i 2006 får reelt nye penger.
- BU-leder sier at dette kun er nok til å dekke prisøkningen på sykehjemsplassene.
- Jeg kjenner ikke alle bydelene i detalj. Uansett på sikt vil dette utjevne seg. Vi ser også på en ny finansieringsmodell for sykehjemssektoren, sier Listhaug.
- Er det tungt å jobbe inn den nye sykehjemsetaten når motstanden og kritikken mot nyordningen er så stor i bydelene?
- Det viktigste for meg er som sagt tilbudet til de eldre og at det er nok sykehjemsplasser. Beboerne på sykehjemmene står i fokus. Hva bydelspolitikerne mener er ikke det viktigste, sier Listhaug.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.