*Nettavisen* Nyheter.

Sykkelvei Holmen-Gaustad

Dette krysset ønsker Vegvesenet å gjøre noe med. Foto: Kristin Tufte Haga

Nå reguleres sykkel-/gangvei fra Holmen til Gaustad. Med den på plass blir det sammenhengende gang/sykkelvei langs hele Ring 3.

Gaustad: Ifølge Vegvesenets Øystein Tandberg er gang/sykkelveien fra Holmen til Gaustad "the missing link" i det planlagte hovedsykkelveinettet langs Ring 3, som bystyret vedtok for flere år siden. Det skal også bygges nytt kollektivfelt på samme strekning.
Når siste bit kommer på plass en gang i 2011/2012 er hovedsykkelveien langs Ring 3 fra Lilleaker til Ryen så godt som i mål, sier Tandberg.

Gaustadkryss og gangbru

Og for å få til den planlagte sykkel/gangveien, kan det ifølge Vegvesenet bli aktuelt å kjøpe privat eiendom i sin helhet, eller deler av eiendommer langs ruta.
Det koster å lage sykkelveier også. I forbindelse med denne strekningen vil vi i tillegg se på hva som kan gjøres for å få til et bedre Gaustadkryss, med eventuelt også vestvendte "ramper". Det betyr både av- og påkjøringsmuligheter fra krysset til Ring 3 i begge retninger, ikke slik det er i dag med bare østvendte ramper i krysset, sier Tandberg, og legger til at Vegvesenet også har planer om å bytte ut gangbrua fra Ullevål stadion over Ring 3, med en nyere og bedre bru, også tilrettelagt for funksjonshemmete.

På høring

Oppstart av arbeidet med reguleringsplan for strekningen Holmen Gaustad er nettopp varslet, og Vegvesenet håper på å ha et forslag til reguleringsplan klar til behandling i Plan- og bygningsetaten på nyåret i 2009.
Sykkel/gangveien skal nå på høring i bydelen.
Det er positivt at reguleringsarbeidet for siste del av hovedsykkelveinettet nå er i gang, og at også kollektivfeltet på samme strekning skal utbedre. I tillegg er det flott at bydelene får uttale seg og får bli med på planleggingen av de foreslåtte lokaltilpasningene som et slikt veinett krever, sier BU-leder Egil Ihlen (H), som selv er en ivrig syklist.
Men ikke hele året, jeg pleier å ta sykkelen ut i april en gang, sier Ihlen.

Nydalen Sinsen

I fjor skrev Nordre Aker Budstikke om reguleringen av sykkel/gangvei fra Nydalsbrua til Sinsen, som også er vedtatt av bystyret.
Opparbeidelsen av veien starter til høsten. I den forbindelse vil Jernbaneverket også oppgradere Nydalen togstasjon, og den nye sykkel-/gangveien vil gå helt inntil den nye perrongen, forteller Tandberg i Vegvesenet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.