T-bane-kaos

SV"s Akhtar Chaudhry skylder på Byrådet for T-bane-kaoset som har vært og fremdeles er. Det er galt, kaoset skyldes aksjoner mot et demokratisk og lovlig fattet vedtak i Oslo bystyre angående omorganisering av Oslo Sporveier. Målet med omorganiseringen er fullstendig fornyelse av t-banevognparken og å bedre tilbudet til reisende på alle t-banelinjer i Oslo.
Bystyrets flertall vedtok i mars og juni 06 en omorganisering av Oslo Sporveier.
Dette har AP og SV hele tiden vært i mot. Det er selvsagt OK og en viktig del av en demokratisk prosess. Det som derimot ikke er en del av en demokratisk prosess er en fagforening som protesterer mot vedtak de er uenige i ved å lamme deler av byens kollektivnett, kamuflert som overtidsnekt av hensyn til medlemmenes helse. I hvilken annen bedrift kan de ansatte lage aksjoner når de ikke liker den organiseringen ledelsen går inn for?
AP og SV var også mot den første omorganiseringen av Sporveien i 2000. Da ble det gjennomført politisk streik og demonstrasjoner utenfor Rådhuset. Bystyret bestemte likevel å gjennomføre planene og trikken, T-banen og bussene ble organisert som egne enheter som skulle rendyrke det de var best til. Oslotrikken utviklet f eks "rullende fortau" og 5 min rute. Det har gitt trikken flere passasjerer, større brukertilfredshet og flere avganger. I dag innrømmer både fagforeningen og AP og SV at de tok feil.
I disse dager protesterer fagforeningen mot konkurranseutsetting av vedlikeholdet på de nye T-banevognene og med sine nære forbindelser til AP og SV får de støtte også denne gang.
I morgen er det ekstraordinært bystyremøte som er innkalt for å behandle et forslag fra AP og SV om å utsette konkurranseutsettingen til alle nye vogner er på plass i 2009. Dette forslaget for de Venstre med på, altså blir det flertall for forslaget. Venstre har i denne saken snudd trill rundt, de som tidligere har vært pådrivere både for omorganisering og konkurranseutsetting.
Resultatet av dette forslaget kan innebære nye vedlikeholdsetterslep. Ved at eieren av T-banevognene (Oslo Vognselskap AS) skal avtale vedlikehold med en mellommann (Oslo T-banedrift AS) som igjen må inngå en avtale med tredjemann (Verkstedet) om vedlikehold av vognene vil det skape en runddans med en risiko for pulverisering av ansvarsforholdene, både administrativt og økonomisk.
Bystyret har basert en del av finansieringen av de nye T-banevognene på en reduksjon i vedlikeholdskostnader som det bare er realistisk å oppnå gjennom konkurranseutsetting. En verkstedvirksomhet med monopol vil ikke ha noe insitament til å legge press på seg selv eller underleverandører for å tilstrebe lave vedlikeholdskostnader for kollektivtrafikken. Det vil i alle tilfelle bli en nedbemanning på verkstedet i takt med utfasing av gamle vogner. Alle forstår at vedlikehold av nye vogner krever mindre arbeidsstyrke uavhengig av hvem som har vedlikeholdet av disse. I stedet for å lage kaos for trafikantene burde verkstedarbeiderne heller vise hvor gode de er og være med i konkurransen. Om de får stoppet konkurranseutsetting denne gangen, på bekostning av skattebetalernes penger, kommer den til å komme tilbake på et senere tidspunkt. Det er fremtidsrettet og besparende, mer kvalitet for hver krone byens innbyggere betaler inn til Bykassen.
Brit Andreassen
Bystyremedlem for Høyre

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.