Ta ansvar, Erling Lae!

Oslos avgåtte miljøbyråd Peter N. Myhre omtalte byens miljømål som "skrivebordsteori". Vi forventer at den nye miljøbyråden har mer respekt for bystyrets vedtak.

Peter N. Myhre har nettopp gått av som miljøbyråd. Det var ikke for tidlig. I Aften den 13. februar kalte han kommunens mål om å øke arealet til byens skole- og parsellhager for "ren skrivebordsteori". Dette er et mål som er nedfelt i Byøkologisk program som er vedtatt av Oslo bystyre. Jobben til en miljøbyråd er å forsvare skole- og parsellhagene, ikke å ta til orde for å ødelegge dem.

I 2008 var det 42 Osloskoler som hadde skolehage 27 ulike steder i byen. Antallet skolehager er halvert de siste 20 årene. Etter at Oslo kommune vedtok å satse på skole- og parsellhager i 2002, blir hagene fortsatt nedlagt på løpende bånd. Nå trues fire nye hager av barnehageutbygging, bl.a. Geitmyra og Marienlyst der det er etablert egne aksjonsgrupper for bevaring av grøntområdene.

Som miljøbyråd hevdet Myhre at kommunen må fjerne noen av hagene hvis man skal nå målet om full barnehagedekning. Det er selvsagt ikke riktig. Oslos skole- og parsellhager utgjør til sammen ca. 230 dekar, eller 1,5 promille av byens areal innenfor byggesonen. Nedbygging av dette vesle arealet vil ikke løse noen problemer for byen på lang sikt. Vi vil oppfordre Oslos nye miljøbyråd Jøran Kallmyr (Frp) og bystyret til å lage en strategi for barnehagebygging som i stedet bidrar til å øke antallet barnevennlige områder i byen.

Det er dessverre et gjennomgående trekk at alle som vil bygge i byens grønne lunger påstår at det ikke finnes alternative tomter. Men undersøker man nærmere finner man parkeringsplasser, villaeiendommer, dårlig utnyttet bygningsmasse og annet som kan brukes. Hvis det sittende Frp/Høyre-byrådet hadde latt være å selge unna så mange kommunale eiendommer, ville det også vært langt enklere å finne plass til de sårt tiltrengte barnehagene.

Kommunen har utarbeidet mange planer som skal beskytte det grønne, men stadig blir vi minnet om at disse planene har begrenset verdi. Vi hører ofte at valget står mellom "to gode formål" - grøntområde eller barnehage. Men det finnes ingen formål som er gode nok til å rasere byens verdifulle grøntområder! Køen av gode formål som trenger et sted å være vil aldri ta slutt. Det vil derimot de grønne lungene. Ved å bruke barnehageløftet som unnskyldning, stjeler man boltreplass fra barna selv, den brukergruppen som kommer til å tape mest på at de grønne lungene forsvinner. Hvor skal nye generasjoner utfolde seg når barnehagestadiet er passert og akebakken, fotballøkka, skole- og parsellhagen eller 100-meter skogen er borte?

Vi kan ikke akseptere at partiene som styrer byen panisk griper til den billigste løsningen; grøntområdene. Oslo trenger en politisk ledelse som evner å tenke langsiktig, og som har respekt for de planer og visjoner som finnes for å gjøre Oslo til en god by å bo i for alle, også i fremtiden. Dette er planer som er utarbeidet gjennom brede demokratiske prosesser, og de burde være viktige styringsredskaper for byutviklingen.

Med økt fokus på miljøbevissthet, riktig kosthold og fysisk aktivitet, vil skolehagene kunne spille en sentral rolle i undervisningen. Skolene vil også få stadig mer bruk for de skolehagene som fremdeles eksisterer. Fra inneværende skoleår har Utdanningsetaten overtatt ansvaret for skolefritidsordningen (SFO) fra bydelene og vil øke bruken av skolehagene.

Byens skole- og parsellhager har ikke bare betydning i miljøsammenheng og er viktige for fysisk og psykisk helse, men de er også unike møteplasser for innvandrere og etnisk norske i alle aldre. Hagene fremmer integrering og samhold ved at kunnskap om mat og dyrkingsmetoder deles innenfor en ramme der alle stiller på lik linje.

Håndteringen av skole- og parsellhagene vil vise hvilke politikere som mener alvor med sitt helse- og miljøengasjement, og hvem som bare farer med tomt prat. Det er positivt at Miljøvernminister Erik Solheim sier han vil overvåke nøye om Oslo bygger ned sine grøntområder, og at hvis dette skjer må fylkesmannen bruke innsigelsesinstrumentet. Nå får vi se om Solheim mener alvor.

Byrådsleder Erling Lae har lenge ivret for å få Oslo kåret til Europas miljøhovedstad. En by som sikter mot et slikt mål kan ikke styres av politikere med et lemfeldig forhold til egne miljømålsettinger. Vi håper den nye miljøbyråden og Oslo kommune med byrådslederen i spissen vil skjerpe egen miljøpolitikk. Vi forventer at byrådsleder Lae tar ansvar og at bystyret følger det byøkologiske programmet de selv har vedtatt, og sikrer arealene til skole- og parsellhager til glede for nye generasjoner.Asbjørn Olsen

Oslo og Omland friluftsråd

Anne Berit Bergo

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Margrethe Geelmuyden

Nettverk for vern av grønne lunger

Signe Kalsnes

Aksjonen Vern-Geitmyra

Siri Haavie

Aksjonen for vern av Marienlyst skole- og parsellhage

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag