Ta jentene på alvor

Det er sommerferietid og en tid de fleste av oss gleder seg til. Men ikke alle. Sist uke fikk vi høre at over 30 ungdommer på Østlandet har kontaktet hjelpeapparatet fordi de er redde for å bli tvangsgiftet i hjemlandet når de skal dit på sommerferie med familien.

Flere blir frarådet å reise vekk med familien, sa Skjoldvor Fjeldvær i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til NRK i sakens anledning. Jenter som er redde for at noe slikt skal skje blir rådet av Røde Kors til å ta to kopier av eget pass og billetten hjem, samt ekstra penger. Det å etterlate seg et "kart" over slekten i hjemlandet og hvem som er familiens overhode og lignende er andre råd. Noen skriver kontrakt med barnevernet før de reiser, slik at de har fullmakt til å etterlyse de hvis de ikke returnerer til Norge etter endt ferie.

Temaet er dessverre også aktuelt i våre bydeler. Egne rådgivere utplassert ved de videregående skolene er der for å gi råd dersom en ung jente aner at noe er på gang, men ikke vet helt hva hun skal gjøre. Det er viktig at norske myndigheter sørger for at alle statsborgere er vernet mot å bli giftet bort mot tvang. Det samme gjelder andre overgrep som unge kvinner i innvandrerfamilier kan bli utsatt for. Kjønnslemlestelse er et slikt overgrep.

Stortingsrepresentant Akhtar Chaudhry (SV) var tirsdag i møte med Søndre Nordstrand bydel for å høre om bydelens tiltak mot kjønnslemlestelse. Bakgrunnen for møtet var Helsedirektoratets oppfordring til femten kommuner om å gjøre en forsterket innsats mot kjønnslemlestelse før sommeren.

Søndre Nordstrand får ros for sine forebyggende tiltak. Tiltakene har blant annet bestått i å hente inn ressurspersoner for å danne nettverk blant innvandrerkvinner. Helsestasjonen har stått i sentrum for flere gode tiltak. En har allerede sett at innsatsen har gitt resultater, og det er litt bekymringsfullt at aktivitetsnivået er lavere i år grunnet mindre penger. Akhtar Chaudhry lover å ta opp dette og forventer at det kommer flere penger fra Regjeringen. nnDet er bra, for det er viktig at det er konstant fokus på disse tingene. Det skylder samfunnet disse unge norske jentene.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag