*Nettavisen* Nyheter.

Taasen snakker mot bedre vitende!

 

Oppslag i Nordre Aker budstikke 10. september:

"Sykehusinnleggelsene og utskrivningene øker i ferietiden. Det blir dyrt. Legevikarer som ikke kjenner pasientene godt, kan være en årsak, mener bydelsdirektør Mona Taasen." Bydelens fastleger er meget provosert av en slik framstilling.

Dersom det er snev av korrekt gjengivelse i det ovennevnte sitatet, vitner det om grov uforstand fra bydelsdirektøren og total mangel på tillit til bydelens 35 fastleger ved bydelens 12 legekontor. Vi bruker ikke vikarer utenfra, men dekker opp for hverandre ved såkalt kollegial fraværsdekning. Om vi ikke kjenner pasienten, kjenner vi i alle fall bydelen og dens tjenestetilbud.

Det er mulig Ullevål sykehus kvier seg for å ta imot eldre pasienter og kaller innleggelsene "unødvendige". Akutt funksjonssvikt er en vanlig årsak til sykehusinnleggelse av eldre. Slik funksjonssvikt kan skyldes enkle lidelser som for eksempel lungebetennelse og pasienten kunne fått et tilbud for eksempel på et sykehjem. Det tilbudet finnes ikke, og da blir innleggelse løsningen. Vi sitter jo med et inntrykk av at den eneste vei til sykehjemsplass er via sykehus. Jeg opplever i alle fall ikke å få sykehjemsplass til hjemmeboende, noe også bestillerkontoret har formidlet er umulig. Jeg tror nok at så vel pasient som pårørende er glade for at vi legger inn når vi mener det er den eneste løsningen.

Om vikarer på sykehjem har lavere terskel for å legge inn beboere i sykehus, skaper dette selvfølgelig ikke økt forbruk av sykehjemsplasser. Disse pasientene kommer jo tilbake til en plassen de allerede har.

Problemet er at bydelsadministrasjonen har helt urealistiske forventninger til sykehjemsbehov, og neppe har lyttet til råd fra fagavdelingene da budsjettet ble lagt, noe tidligere oppslag i Nordre Aker budstikke vitner om.

Referat fra BU i mars:

"Fortsatt har bydelen høyt overforbruk på sykehjemsplasser. Tall fra forrige BU-møte viser overforbruk på hele 46 plasser per februar."

Referat fra BU i mai:

"Merforbruket på sykehjemsplasser er større enn forventet, og bydelsdirektøren varsler betydelig kutt i alle tjenester som ikke er lovpålagte."

Alle som har forsøkt å skaffe en sykehjemsplass for en pasient, vet at Bestillerkontoret legger lista svært høyt for å kunne fatte et positivt vedtak. Som leger vil vi våre pasienters beste. Da er vi avhengige av et godt samarbeid med den øvrige helsetjenesten i bydelen og med bydelsadministrasjonen. Mona Taasen bidrar ikke til det!Svein Aarseth

Frysja legekontor

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.