*Nettavisen* Nyheter.

Tapte mot staten

Bjørn Sagvolden tapte saken mot saken. Nå vil han anke dommen.

Bjørn Sagvolden fra Ellingsrud har tapt saken som han anla mot staten. Sagvolden vil anke dommen.

OSLO/ELLINGSRUD: I november 2008 åpnet Oslo tingrett en meget omfattende sak. Bjørn Sagvolden gikk til sak mot staten for det han mener er menneskerettighetsbrudd og krenkelser gjennom 25 år.

Utgangspunktet var en dykkerulykke i 1983, som var nær ved å ta livet hans. Ufordelaktige opplysninger fra tiden i Forsvaret skulle angivelig ha lekket til sivile arbeidsgivere og borettslag i den hensikt å trakassere Sagvolden.

Han krevde 17 millioner i erstatning, men risikerer i stedet å måtte betale statens kostnader.

Ikke uaktsomt av staten

Ifølge Oslo tingrett er Sagvoldens krav foreldet både etter 3-års og 20-års fristen. Retten avviser at Forsvaret handlet uaktsomt under dykkerulykken. Ulykken var et hendelig uhell, ifølge dommen. Forsvaret gjorde det de kunne for å følge opp Sagvolden.

Sagvolden valgte å jobbe i FSK, og valgte da et yrke med mye høyere risiko enn andre yrker, slår dommer Arne Lyng fast.

Skyteepisoden kort tid etter dykket var ikke en hevnaksjon mot Sagvolden, mener Oslo tingrett.

Skyteøvelsen var en ordinær del av opplæringen av spesialjegerne som alle skulle gjennom. Den ble planlagt av FSKs sjef og nestsjef i samarbeid med politiets beredskapstropp, og gjennomført i henhold til instruks, konkluderer Lyng.

Når det gjelder oppsigelsen som spesialjeger, skriver dommer Lyng blant annet dette:

Sagvolden aksepterte oppsigelsen. Det tok 10 år før han igjen tok opp oppsigelsen med Forsvaret.

Staten gir Sagvolden rett i at rapporter ikke ble makulert, men avviser at opplysninger kom uvedkommende i hende. Sagvolden har, ifølge dommen, fått innsyn i egen sak.

Dommer Lyng avviser noen årsakssammenheng mellom hendelsene i Forsvaret og Sagvoldens økonomiske tap senere.

Sagvolden legger til grunn en yrkesutvikling det ikke er grunnlag for. Sagvolden ville fortsatt i Forsvaret, ikke blitt dykker i Nordsjøen, skriver Lyng.

Ingen bevis

Tingretten finner heller ingen holdepunkter for å hevde at Forsvaret trakasserte Sagvolden.

Anførselen om at han ble utsatt for tortur fremstår for retten uten enhver forankring i virkeligheten, heter det i dommen.

Befalet kan heller ikke lastes for å ha latt Sagvolden fortsette i tjenesten, ettersom han aldri ble sykmeldt, ifølge dommer Lyng.

Det er heller intet i saken som tyder på at medsoldater, befal eller ledelse i FSK la til grunn at Sagvolden på noen måte var blitt skadet av skyteøvelsen. Den anførte sammenhengen mellom skyteøvelsen og Sagvoldens personlighetsforandring fremkom først mange år etter at han var blitt oppsagt fra FSK, skriver Lyng.

Retten mener Sagvolden har hatt nødvendig kunnskap og innsikt til å fremme erstatningskrav på et tidligere tidspunkt.

Retten vil peke på at Sagvolden allerede i 1993 ble oppfordret av Forsvaret til å fremme eventuelle erstatningskrav knyttet til dykkerulykken. I brevet forlenget Forsvaret den da gjeldende 10 års foreldelsesfristen med 1 år. Etter brevvekslingen mellom partene i 1993 gikk det 7 år før Sagvolden igjen tok kontakt med Forsvaret, skriver dommer Lyng.

Ifølge Oslo tingretts dom har heller ikke staten lagt hindere i veien for at Sagvolden når som helst kunne ta opp sin sak.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.