Gå til sidens hovedinnhold

Tar fra fattige og gir til rike

Alna SV valgte å stemme imot resten av BU under behandlingen av endringen av kriteriesystemet. De mener at vedtaksteksten burde vært langt skarpere.

Furuset: Rolf Erik Johansen er sterkt kritisk til de varslete lavere overføringene til bydel Alna. Derfor valgte han å stemme imot resten av BU under behandlingen av høringsuttalelsen om endring i kriteriesystemet for bydelene.

Jeg har oppfattet at hele bydelsutvalget er kritisk til dette. Forslaget fra Ap og Høyre som ble vedtatt er rett og slett for puslete. Det som jeg er overrasket over er at kun SV og Frp valgte å stemme imot, sier Johansen.

Ille

De nye kriteriene innebærer at bydel Alna kommer til å tape store beløp. Dette mener Johansen er helt feil.

Det er særdeles ille at byrådet velger å ta penger fra bydelene som tilsynelatende gjør det bra og gir det videre til de som gjør det dårlig.

En slik politikk omtaler Johansen som omvendt Robin Hood-politikk.

Dette oppleves som et rent ran. Byrådet tar fra fattige og gir til rike. Noe slikt burde overhodet ikke vært tilfelle.

Bydel Alna har de siste årene greid å holde budsjettet i balanse. Dette skyldes en fornuftig drift heller enn pengeoverflod, mener Johansen.

Noen har fått det for seg at det flyter melk og honning i denne bydelen fordi vi greier å forvalte de små midler vi har på en fornuftig måte.

Johansen er redd for at lavere overføringer kommer til å gå hardt utover bydelens tilbud.

Dette er mest beklagelig for folk som bor i denne bydelen.

Store utfordringer

Bydel Alna er en bydel som har store utfordringer. Derfor tar Johansen det meget tungt at midlene som bydelen har til rådighet blir langt mindre enn før.

Vi har store sosiale utfordringer i denne bydelen som kommer til å bli vanskelig å jobbe med hvis vi ikke har midler til rådighet, sier han.

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer