Tar grep om sykefraværet

Helse- og velferdsbyråd, Sylvi Listhaug, besøkte Tåsenhjemmet, som har redusert fraværet med 11,5 prosent det siste året. Her sammen med avdelingssykepleier Elisabeth Jørgensen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Helse- og velferdsbyråd, Sylvi Listhaug, besøkte Tåsenhjemmet, som har redusert fraværet med 11,5 prosent det siste året. Her sammen med avdelingssykepleier Elisabeth Jørgensen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Sykefraværet på Tåsenhjemmet har gått ned med 11,5 prosent det siste året. Tettere oppfølg-ing ved sykdom og tilgang til helsepersonell er noe av forklaringen.

TÅSEN: Tett og systematisk oppfølging og lokale tiltak har gjort at sykefraværet ved de kommunale sykehjemmene i Oslo er redusert med 6,4 prosent fra 2007 til 2008. På Tåsenhjemmet er nedgangen 11,5 prosent, fra 12,7 prosent i 2007, til 11,2 prosent ved utgangen av 2008.

Sist torsdag fikk de derfor besøk av helse- og velferdsbyråd Sylvi Listhaug (Frp).

Tett oppfølging

På Tåsenhjemmet kaller de nå inn den sykmeldte til samtale med arbeidsgiver og tillitsvalgt etter senest 14 dager, for tidlig å kartlegge hvordan vedkommende raskt kan komme tilbake i arbeid. Ved graviditet har Tåsenhjemmet også blitt flinke til å legge arbeidsforholdene til rette for de ansatte.

- Så fort vi får vite at noen venter barn, gratulerer vi dem, og tilbyr dem samtaler med en jordmor. Det har vi fått tilbakemeldinger om at de ansette setter pris på, sier Elisabeth Jørgensen, avdelingssykepleier, somatisk avdeling.

- Graviditet er ingen sykdom. Men det er viktig å legge til rette for at den gravide kan bli i jobb lenger, blant annet ved å flytte dem over til mindre fysisk arbeid, sier Jørgensen, og legger til at korttidsfraværet for gravide har gått radikalt ned de siste årene.

Gjennom Oslo kommunes nye servicekontor får dessuten de ansatte raskt tilgang på spesialister, slik at de slipper å gå lenge og vente på behandling ved sykdom.

- Ventetiden er en psykisk påkjenning, og våre opplevelser med servicekontoret er udelt positive, sier Jørgensen.

Trives på jobb

Viktigheten av å holde de ansatte friske er åpenbar, ifølge byråden. Oppfølgingen av sykmeldte ansatte sørget i fjor for reduserte kostnader for arbeidsgiveren Sykehjemsetaten tilsvarende 12 millioner kroner, fordelt på fratrukne refusjoner, lokale tiltak og reaktivering av sykmeldte.

- Det er lett å komme inn i en ond spiral dersom sykefraværet er høyt. Spesielt ved korttidsfravær kan det være vanskelig å få inn vikarer. Da blir det mer å gjøre for de som er på jobb. Når presset blir høyt over lengre tid er det lett for at flere blir syke og resultatet er enda mer fravær, sier Listhaug.

Ikke minst er det viktig å trives på arbeidsplassen. Listhaug er positiv til Tåsenhjemmets fokus på fellesskap, samhold og trivsel blant de ansatte.

- Blant annet har vi fellesarrangementer for hele huset, slik at de ansatte kan bli bedre kjent, sier serviceleder Marit Westlie.

- Sykefraværet har vært høyt på sykehjemmene. Når de ansatte trives på jobb, går sykefraværet ned og kvaliteten på sykehjemmet blir bedre, kvitterer Listhaug.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.