Gå til sidens hovedinnhold

Tariq Mehmood Shah, Venstre

1. Jeg er født og oppvokst i Pakistan i Lalamusa. Allerede i ung alder var jeg interessert i å bidra med å gjøre tilværelsene bedre for meg og alle rundt meg, og tok del i debatter, politisk organisasjonsarbeid og studentunionen hvor jeg hadde en viktig rolle. Jeg flyttet til Norge for å studere økonomi, men endte opp med å bli diettkokk.

2. Mine hjertesaker er en grønnere og mer kulturell dal. Jeg ønsker å sette fokus på mangfoldet av mennesker og kulturer som finnes i Groruddalen. Ikke minst er det viktig for meg å arbeide for bedre integrering og språkopplæring for minoritetsgrupper og økt gjensidig respekt og forståelse for kulturelle forskjeller. Jeg synes også det er viktig å sette fokus på Alna og Alna elva da dette har en viktig del i Oslohistorien. En annen sak jeg brenner for er eldreomsorgen. Jeg håper å kunne få et omsorgstilbud som kan tilpasses også for eldre med minoritetsbakgrunn, blant annet felles bønnerom og mat tilberedt etter pasientenes religiøse forskrifter og behov.
3. Venstre vil gjøre alt de kan for å forbedre nærmiljøet i Groruddalen ved blant annet å legge lokk over motorveien og ha flere gang- og sykkelveier i lokalmiljøet. Vi mener det er viktig å øke trivsel og trygghet i boområder. Oslo er også kjent for å være en grønn by, med marka rundt bykjernen. Vi i Venstre vil ta vare på dette og legge forholdene til rette for at det skal bli lettere og komme seg ut og benytte seg av skog og mark. Venstre ønsker også å innføre 10 minutters ruter og flere avganger på hovedlinjene på T-banen. Vi ønsker også å få flere busslinjer på tvers av dalen. Venstre vil også jobbe for å få bygd flere boliger nede i dalen. Vi har også fått en milliards kroner til å forbedre Gardemobanen, og en halv milliard som skal brukes på forbedring av E6. Venstre vil også bygge ut Bredtvetdiagonalen for å avlaste Trondheimsveien.

4. For å kort ramse opp noen av det Venstre har bidratt med og gjort de siste årene har jeg lyst til å nevne vårt arbeid med å hindre utbygging av sentergaten på Furuset. Vi har også fått innvilget midler til utbygging av gangbro på Furuset. På denne måten håper vi at vi sikrer miljø og boligområdene. En av slagkampene våre knyttet til Groruddalen er blant annet muligheten til fritt skolevalg. Venstre mener at elever i Groruddalen burde ha like store mulighet til å søke på skoler i byen. Vi har også gått inn for ny Rommen skole, og opprettet nye studielinjer på Bjerke Videregående skole. Vi har også sikret idrettmidler til viktige anlegg i Groruddalen som for eksempel Alna rideskole.

5. Velgere kan møte meg på stands plassert forskjellige steder i Groruddalen. Det er også mulig å sende meg en mail tariq.shah@ chello.no

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året