Gå til sidens hovedinnhold

Tenk nytt i rusomsorgen

Kontroversielle utspill i rusdebatten er slettes ikke noe nytt. Alt fra debatter om legalisering til hvorvidt rusavhengige skal få hjelp til husly og mat har vært politiske kampsaker gjennom tidene. Sist ut er helseminister Bjarne Håkon Hanssens utspill om heroinutdeling til tunge rusavhengige. Ja visst er det kontroversielt, men hvorfor ikke?

For alle som har det minste innblikk i en rusavhengigs hverdag vet at dagens rusomsorg slettes ikke er god nok. At rusavhengige foretrekker å sove på gata i ti minusgrader framfor å benytte seg av kommunale botilbud er illustrerende nok. Men hva er så løsningen? Å la de rusavhengige nok en gang bli politiske kasteballer i valgkampen er neppe et godt svar. For å få til en varig løsning i rusomsorgen trenger man enighet og et tilbud til alle. Det er naivt å tro at alle rusavhengige blir friske og rusfrie med samme medisin. Rett og slett fordi det er like mange årsaker til at folk blir avhengige som det er avhengige.

Det pussige er at nettopp det synes de fleste både politikere, forskere og de som jobber med rusavhengige daglig å enes om. Men på spørsmål om hva man synes om statlig heroinutdeling er sannsynligheten likevel stor for at du får et partipolitisk tilpasset svar, som egentlig går ut på det samme fra alle partier. Høyre vil si nei, dette er en avsporing, og vi trenger mer penger og flere individuelle tilbud, samtidig som de vil påpeke at Regjeringa har feila i rusomsorgen. Arbeiderpartiet sier la oss finne nye løsninger, og ja, heroinutdeling skal være et av dem, for denne Regjeringa er så visst ikke redd for å gå nye veier for å finne løsninger. Men er det ikke egentlig det samme svaret de gir, bare tilpasset slik at man får framhevet egen styrke og påpekt motpartens svakhet samtidig? Selvfølgelig er det viktig å trå varsomt når man har med andre menneskers helse, liv og død å gjøre. Men det betyr ikke at man må bli passive og resignere til en politisk debatt, framfor handling. Helseministeren sier han ønsker å fremme en sak om heroinassistert behandling i løpet av våren, noe som selvfølgelig er vel og bra. Problemet ligger i at man da risikerer å se en enkelt løsning isolert, uten å jobbe fram gode helhetlige løsninger i fellesskap.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar