*Nettavisen* Nyheter.

Tenk nytt om de nasjonale museene

Kulturminister Trond Giske har fattet en beslutning. Han vil plassere våre nasjonale kunstskatter – alt fra gamle nasjonalikoner til fremtidens moderne og nyskapende kunstinstallasjoner og design – under samme tak på Vestbanetomten i Oslo. Kulturministeren vil ha et felles bygg som skal romme Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst. Det er ikke Oslo Venstre enig i.

Giske gjør også sitt for å komme regjeringskollega Jonas Gahr Støre til unnsetning. Støre trenger nemlig mer plass til sine ansatte. I en felles bygning på Vestbanetomten med et kostnadsanslag på fire mrd. kroner, ser statsrådene mulighet for et betydelig kontorareal og dermed finne en løsning på UDs plassproblemer. Det kompliserer bildet ytterligere.

Vi har ingen grunn til å betvile at UD trenger mer plass. Men der stopper også vår forståelse for Regjeringens forsøk på desperat plasseffektivisering. Å presse alle nasjonale kunstskatter under samme tak på Vestbanetomten, er et overgrep mot norsk kunst i seg selv. En by som Oslo har plass nok til mer enn ett bygg for nasjonal kunst og design. Vi må ikke være redde for å tenke stort om landets hovedstad.

Når store deler av bygget på Vestbanetomten skal romme utvidelse av UDs nye kontorer i tillegg til museumsfunksjoner, spår vi at det er kunsten, og særlig samtidskunsten, som vil bli skadelidende. Samtidig er det et selvstendig poeng å bevare Norges historiske kunstskatter i bygningen som har huset Nasjonalgalleriet siden 1882.

Beslutningen er i sedvanlig stil blitt tredd ned over hodet på Oslos innbyggere, museene selv og Stortinget. Kort sagt: Forankringen mangler. Vi mener planene om samlokalisering bør vurderes på nytt og vi vet vi har en rekke kunstfaglige miljøer med oss i denne saken.

Hvordan den framtidige nasjonale museumsstrukturen i Norges hovedstad skal se ut fortjener en omfattende og åpen offentlig debatt basert på kvalitetssikrede og balanserte utredninger. Bare på den måten sikrer man bred forankring til en beslutning som vil ligge fast i mange år framover. Debatten i media de siste ukene har med all tydelighet vist er at det er en rekke problemstillinger som i beste fall er uavklart. Det er et dårlig utgangspunkt.

Vi håper derfor at kulturminister Giske har mot nok til å innrømme at beslutningen om å etablere et felles nasjonalmuseum på Vestbanen er tatt på et alt for snevert grunnlag og med for få involverte parter, og at vi kan få en ordentlig prosess i det videre planarbeidet. Planene for opprustning og nybygging av Norges nye nasjonale kunstbygg bør heller ikke under noen omstendighet sammenblandes med UDs plassproblemer. Giske må snu i denne saken.Ola Elvestuen og Trine Skei Grande

Oslo Venstre

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag