Tenke nytt, men uten forsinkelser

LEDER: Nydalen-undergangen fra Gunnar Schjelderups vei har vært og er en het potet i bydelen. Ved utbyggingen av leilighetene i enden av Gunnar Schjelderups vei (blant annet hybelbygget) forpliktet utbygger seg til også å bygge en undergang fra enden av veien, under jernbanen og opp til Ring 3 ved gangbrua over til Grefsen-siden.

Utbygger har flere ganger forsøkt å få gehør for likevel ikke å bygge undergangen. Blant annet mener utbygger at det er en mye bedre løsning å utbedre eksisterende undergang ved togstasjonen, slik avisen skriver om i dag. Men det er ikke beboere i nærområdet med på, de mener utbygger likevel må bygge den undergangen han i utgangspunktet er forpliktet til ved enden av Gunnar Schjelderups vei.

Som argument for ytterligere å ikke bygge opprinnelig undergang, mener også utbygger at utformingen vil bli uhensiktsmessig. Den vil uansett ikke få universell utforming, og bli for bratt. Med andre ord ikke tilrettelagt for dem som bruker rullestol.

Bydelen har behandlet utbyggers nye forslag om utbedret undergang i stedet ved Nydalen togstasjon. Som beboerne i blant annet Heilo Vel, avviser bydelen at det skal være i stedet for den opprinnelige planlagte undergangen. Men bydelen forsøker også å tenke andre, kanskje mer tilpassede løsninger, og er "...overbevist om at det fins andre løsninger for en undergang, enn den som er fremlagt av Fri Eiendom. (...) Bydel Nordre Aker ber om at det utarbeides et forslag til løsning der rampen til undergangen vendes mot øst (Storo) der terrenget faller."

Vi er enig
med bydelen i at det kan være verdt å tenke andre løsninger for en undergang fra enden av Gunnar Schjelderups vei. Men da må det skje så raskt at det ikke blir ytterligere forsinkelser med bygging av ny undergang i Nydalen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.