Gå til sidens hovedinnhold

Tennisklubben svarer på tiltale

Grefsen Tennisklubb svarer på hallkritikken. – At hallen vil endre hele områdets preg er vi ikke enige i, sier styreleder i klubben, Per-Henrik Hovelsrud.

DISEN/GREFSEN: Grefsen Tennisklubbs planer om permanent tennishall på Disenjordet har skapet store protester fra nærmiljøet.

Plan- og bygningsetaten og bymiljøetaten anbefaler ikke planene, men opplyser at en hall vil kreve omregulering av parkområdet. Derimot har lokalpolitikerne i Nordre Aker så langt støttet planene.

Saken skal opp til endelig vedtak i bydelsutvalget på torsdag førstkommende.

– En tennishall vil nok i større eller mindre grad skjerme for utsyn for de tre-fire nærmeste nabohusene. Men å hevde at hallen vil endre hele områdets preg, er vi ikke enige i. Hva slags preg har området i dag, kan flere behov leve side om side i fremtiden? spør styreleder i Grefsen Tennisklubb, Per-Henrik Hovelsrud.

Les også: Svært overrasket over lokalpolitikernes støtte til hall på Disenjordet

Mer aktivitet?

Han legger til at en ny tennishall ikke skal ta mer areal enn de banene som er der i dag.

– Det vil derfor ikke legges bånd på noe av den aktiviteten man ellers ønsker i parken. Vi er jo enige i at Oslo må ha varierte grønt- og friluftsområder. Likevel mener vi at nedre del av Disenjordet i dag ikke har preg av å være noen «stille lunge», og heller kan utnyttes til å skape et område for mer aktivitet – også i tillegg til tennis, mener klubben og styrets leder.

Hovelsrud mener videre at en ny tennishall bør ses i et større og mer helhetlig perspektiv for parkområdet.

– Vi tror at en aktiv anvendelse av området hele året, vil prege også fremtiden og glede mange flere enn det skulle påvirke negativt. Vi ser fram til å delta i arbeidet med en fornying av nedre del av disenjordet også i samarbeid med naboer, sier Hovelsrud.

Jobber med trafikken

Naboaksjonen mot tennishallene har også uttrykt bekymring for trafikken, i tilknytning til tennisklubben. Her påpeker tennisklubben at de vil sette opp en bom:

– Det er ikke tennisklubbens ansvar å påse at kjøreregler overholdes, men vi er likevel i en prosess med å få satt opp en bom/sperring inn til eget baneanlegg. I tillegg til løpende informasjon til klubbmedlemmer og foreldre om at henting og kjøring på gangveien er forbudt. Parkering skjer etter vår erfaring mest ved Grefsenveien, sier tennisklubben.

I forrige uke uttalte naboaksjonen følgende:

– Det er positivt at barn og unge ønsker å være i aktivitet. Tennis er en bra sport som vi ikke har noe mot. Tennisklubben legger til grunn at det er lange ventelister for treningstid. Men samlet, sett tror ikke vi at det er så stor mangel på kapasitet i Nordre Aker, sa Jørn Lie på vegne av naboaksjonen.

Men tennisklubben forteller om "sprengt" kapasitet.

– Innendørskapasiteten er virkelig sprengt. Vi har rundt 100 barn og noen titalls voksne som står på venteliste. I tillegg ønsker veldig mange av de som allerede er med på organisert trening, å spille mer. Det er noen ledige timer på morgen og formiddag, men disse naturlig nok vanskelige å fylle opp, sier Hovelsrud.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre