*Nettavisen* Nyheter.

Tiden moden for direkte demokrati

Arne Østreng (t.v.) og Hans A. K. Aanesen mener bydelsutvalgets funksjon bør evalueres. Her utenfor bydelsadministrasjonen i Nydalen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Etter ett år i bydelsutvalget mener Hans A. Kielland Aanesen (Frp) at det står verre til med lokaldemokratiet enn han trodde.

NORDRE AKER: Etter valget i fjor høst ble Hans A. Kielland Aanesen her i avisen fremstilt som en «politiker som ikke liker politikere».

Formuleringen var nok satt litt på spissen, selv om det i bunn og grunn er det jeg mener, resonnerer formannen i Nordre Aker Fremskrittsparti.

Etter ett år som BU-representant mener han at det står dårligere til med demokratiet lokalt enn det han trodde.

I stedet for å fokusere på gode løsninger henger man seg opp i detaljer og flisespikkeri for å fremheve egen person og parti, framfor det felles beste. Det er frustrerende, sier Aanesen, og legger til:

Politikere er svært selvopptatte og liker å høre sin egen stemme. Politikken er et spill der små partier kan få uforholdsmessig mye makt når de kommer på vippen. De driver business med fellesskapets midler.

Mer brukermedvirkning

Sammen med BU-makker Arne Østreng vil han sette fokus på at tiden har løpt fra dagens partipolitiske system.

Hva er egentlig et moderne demokrati?, spør Aanesen: Det er i alle fall ikke det vi har i dag.

Svaret forklarer han derimot med det han kaller «folkestyre» og «selvbetjening». Han har liten tro på dagens representative demokrati, der politikere, som ham selv, er valgt til å styre på vegne av befolkningen.

Jeg mener ikke at vi skal ha folkeavstemninger om den minste ting, eller store folkemøter der folk avgir stemme ved å strekke hånden i været. For teknologien til brukermedvirkning finnes. Ungdom stemmer frem popidoler på en kveld, og bankene har en utstrakt bruk av selvbetjeningsløsninger. Slik kan det også være i andre saker. Ta for eksempel en sak der noen ønsker å bygge ut en garasje. Så lenge det er innenfor gjeldende lovverk, burde tiltakshaver kunne fylle ut søknader med detaljer elektronisk, og fått det direkte godkjent av bygningsetaten. Istedenfor risikerer vi at politikerne stopper eller trekker ut prosessen, mener Aanesen.

Slik kan berørte parter få direkte tilgang til saksdokumenter på nett, sier han.

For den delen av befolkningen som ikke er fortrolige med teknologien, mener Aanesen det bør stilles offentlig hjelp til disposisjon.

Avpolitisering

Aanesen hevder at tendensene i samfunnet går i retning av en avpolitisering og avbyråkratisering.

Det er ikke klare grenser mellom de politiske partiene. De fleste kan nok være enige med flere på en gang. Derfor trenger vi polarisering; en blanding av sosialdemokrati og liberalisme som kan gi mer brukerstyring. Undersøkelser fra land der de har mer direkte demokrati, som blant annet Sveits og California i USA, viser at lykkefølelsen er høyere der folk selv får være med å ta avgjørelsene, sier Aanesen.

Stol på ekspertene

Det er ingen tvil om at Mona Taasen gjør en bra jobb som administrativ leder for bydelen. Da sinker det arbeidet hennes at enhver avgjørelse må godkjennes og vedtas av 15 politikere som samles en gang i måneden. Jeg kan ikke med hånden på hjerte si at jeg har kompetanse om alt det som tas opp i bydelsutvalget, og det tror jeg ikke alle de andre representantene har heller. Vi skal synse og mene om saksbehandling som er foretatt av eksperter på sine områder. Vi må stole på at disse menneskene kan jobben sin og at de gjør den på en ordentlig måte. Da blir det for dumt at vi skal forsinke og trenere prosesser ved at disse må opp til politisk vurdering i bydelsutvalget, der representantene ønsker å sette sitt partis merkelapp på, mener Aanesen.

Han fremhever at bydelen er en tjenesteformidler, og bør ha en bestiller- og kvalitetssikrer-rolle.

Tjenestene bør styres av en sentral administrasjon men utøves lokalt. Slik kan bydelene avpolitiseres, mener Aanesen, som forstår de som mener at BU er viktig som overvåker.

Jeg sier ikke at BU bør bort, men hele ordningen bør evalueres for å se om den egentlig er nødvendig. Kanskje bør bydelsutvalget heller være ha en kontrollfunksjon?

Politikermotstand

Aanesen venter at utspillene hans vil skape reaksjoner.

Men de som er mest mot innføring av direkte demokrati er politikerne selv, men de er også de som har mest å tape, for de vil miste makt og prestisje. Derfor må man regne med at nesten alle politikere vil gå mot folkeflertallet dersom det skulle kreve direkte demokrati her i landet. Å gjennomføre direkte demokrati kan ifølge The Economist bli den neste store sosiale endringen slik at det 21. århundre får oppleve demokratiets fulle blomstring, sier Aanesen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.