Til samferdselsbyråden: Ingen skam å snu!

TRANGT: Trangt om plassen allerede på de nye fortauene langs miljøgatestrekket i Sognsveien, planen er også å plante trær i de firkantede "kummene" på fortauet. Foto: Olav Rokseth

TRANGT: Trangt om plassen allerede på de nye fortauene langs miljøgatestrekket i Sognsveien, planen er også å plante trær i de firkantede "kummene" på fortauet. Foto: Olav Rokseth

– «Miljøgaten» i Sognsveien blir etter vår mening hverken bedre for fotgjengere eller syklister. Vi føler at vi er blitt holdt for narr av kommunale etater, sier aksjonsleder Bjørn Jensen. Men kanskje kan det bli en løsning.

SLIK; Blindern vel forteller at vellet fikk denne Illustrasjonen i møte med Bymiljøetaten for tre år siden. Illustrasjon: Bymiljøetaten

ULLEVÅL: Nærmiljøet kjempet i mange år kampen for trafikkforbedringer for myke trafikanter i Sognsveien. Til slutt kom bystyrevedtak om å gjøre om deler av veien til miljøgate, fra Vestgrensa til Ullevål stadion. Men utformingen av miljøgategate-strekket ser ut til å bli veldig annerledes enn det nærmiljøet så for seg.

«Miljøgaten» i Sognsveien blir etter vår mening hverken bedre for fotgjengere eller syklister. Vi føler at vi er blitt holdt for narr av kommunale etater, sier aksjonsleder Bjørn Jensen.

Trær på fortauene

Avisen har tidligere beskrevet deler av problematikken, blant annet planene om å plante trær i kummer på de smale fortauene.

Det medfører jo at det ikke blir plass for fotgjengere å passere hverandre der kummene til trærne ta halve fortausbredden. Særlig problematisk vinterstid – det er jo ikke plass til noen måkebil på fortauet på grunn av trærne. For rullestolbrukere blir fremkommeligheten på fortauet nærmest umulig, sier en oppgitt leder av aksjon Sognsveien, Bjørn Jensen.

Aksjonen, som inkluderer Oslo Havebyselskap og Blindern Vel, har nå skrevet brev til samferdselsbyråd Guri Melbye (V), som forøvrig ikke var samferdselsbyråd da miljøgaten ble vedtatt i bystyret, og ber om at i hvert fall treplantingen droppes.

Frps Jøran Kallmyr har tidligere gått ut mot et liknende prosjekt i Enebakkveien. Les om dette her!

Ingen skam å snu

Vi ber også om et møte med byråden. I disse vinterferietider er det relevant å hente frem fjellvett regelen; Det er ingen skam å snu, oppfordrer Jensen.

Også de planlagte sykkelfeltene i miljøgaten, skillet fra selve veibanen med en oppmalt stripe, synes aksjonen lite om.

- En bedre løsning er å legge sykkelfeltene i et utvidet fortau. Ved å legge sykkelfeltene i veibanen, så blir syklistene mer eksponert mot biler, og vil gi bilister inntrykk at de har en bredere kjørebane som kan innby til høyere fart, mener aksjonen og Jensen.

Det ville selvfølgelig avhjelpe situasjonen hvis sykkelfeltene ble asfaltert med rød asfalt, som foreslått av lokalmiljøet, for å bedre trafikksikkerheten for syklister, legger Jensen til.

Kan det bli dispensasjon?

Men kanskje blir det en løsning likevel. Etter intervjuet med Jensen, tar avisen kontakt med Erik Borge Skei (V), leder for bydelens miljø, plan- og samferdselskomite. Ifølge han snakkes det nå på rådhuset om en mulig dispensasjon fra bystyrevedtaket.

Jeg forstår godt at lokalmiljøet engasjerer seg. Spesielt fortausutformingen er uheldig. Da saken ble behandlet, valgte bystyret Plan- og bygningsetatens løsning, og la ytterligere trær til forslaget. Men ingen så nok hvor dårlig dette kan bli. I høst søkte bymiljøetaten plan- og bygningsetaten om dispensasjon for å justere løsningen. Dessverre med foreløpig avslag, sier Borge Skei.

Ifølge han er det nå kontakt med både miljøbyråd Melby (V) og byutviklingsbyråd Folke Fredriksen (H).

Byrådet er bundet av bystyrets vedtak, men det er håp om at ny dispensasjonssøknad kan bli innvilget. Fra bydelens side har vi vært i ny kontakt med begge byråder de siste ukene. Jeg håper vi kan bidra til at det blir gjort tilpasninger i tråd med lokalmiljøets ønsker, sier Borge Skei.

En gladmelding, sier Bjørn Jensen, da han blir kjent med utviklingen i saken. La oss håpe en dispensasjon blir sluttresultatet også, legger han til.

Saken vil også bli diskutert i MPS-møtet 10. mars.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.