Gå til sidens hovedinnhold

Tilbakeviser påstander

Oslo Havn tilbakeviser Innbyggerinitiativet på Nesodden sine påstander om brudd på SFTs tillatelse.

Malmøykalven/Oslo: I en pressemelding tilbakeviser Oslo Havn påstandene fra deponimotstanderne om at de bryter SFTs tillatelse om deponering av forurenset slam ved Malmøykalven.

Innbyggerinitiativet på Nesodden anmeldte for litt siden Oslo Havn og SFT for brudd på tillatelsen og for ikke å ha fulgt opp som tilsynsmyndighet.

I pressemeldingen fra Oslo Havn fremgår det at det benyttes diffusor ved nedføring av masser i deponiet, men at dette ikke er et brudd på tillatelsen fra SFT. "Tvert imot benytter Oslo Havn den metoden Bellona anbefalte i sin høringsuttalelse", heter det i pressemeldingen.

En diffusor er en innretning i enden på nedføringsrøret som reduserer hastigheten på massene og fordeler slammet utover sjøbunnen.

Enkelte deponimotstander har tatt to setninger i begrunnelsen for tillatelsen ut av sin sammenheng og fremstiller det som selve tillatelsen. Dette synes vi er uredelig, og gjør det nødvendig for oss å presisere hva som er tillatelsen, sier prosjektleder Torild Jørgensen i Oslo Havn.

Massene skal, med minst mulig innhold av vann, føres ned gravimetrisk (ved hjelp av tyngdekraften) via rør til bunnen av deponiet. Dette gjøres for å redusere spredning av partikler.

Fremfor å anmelde oss for å bryte tillatelsen, hvilket vi ikke har gjort, burde man heller se på dette som en forbedring av selve nedføringsmetodikken, sier Jørgensen.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot