Gå til sidens hovedinnhold

Tilbudet som ingen vil ha

Etter de observasjoner både vi og mange med oss sikkert har gjort, er McDonalds-besøkende svært ofte kjørende

Noen ganger forundres vi veldig over politiske beslutninger. Nå går våre funderinger til Bryn og byrådsavdelingens avgjørelse når det gjelder etablering av en ny McDonalds-restaurant der.

Flere ganger har saken vært til behandling, og så vidt vi kan huske har det aldri vært noen positive argumenter for et slikt serveringssted på tomten. Hvordan kan da byråden gå inn for et tilbud ingen vil ha?

Allerede da Bryn Senter ble planlagt, var det sterke betenkeligheter. Et slikt senter fryktet man ville suge til seg mye trafikk, og slik har det jo blitt. Men etableringen ble gjort, og senteret har blitt meget populært. Men trafikk-problematisk er området selv om det ble laget en rundkjøring som skulle kanalisere de forskjellige kjøretøyene inn og ut.

Nå er imidlertid ikke Bryn Senter og kjøring til og fra dette alene om å gjøre det trafikk-trangt i dette området. Mange bruker Østensjøveien i begge retninger, og mange skal av og på Store Ringvei. Og om ikke det er nok, så har vi det gamle forretningshuset. Tidligere var det dagligvarehandel der. Nå er det pizza-hus og blomsterbutikk med tilhørende trafikk. Forresten merkelig å få ha salgsvirksomhet helt uti en av byens store og mye trafikkerte rundkjøringer.

Men nå er det altså hamburgerne som skal få råde grunnen - i alle fall om det blir som byråden vil. Det skal ikke så mye til å se for seg hvilken trafikkøkning et slikt serveringssted vil medføre. For etter de observasjoner både vi og mange med oss sikkert har gjort, er McDonalds-besøkende svært ofte kjørende.

Plan- og bygningsetaten er svært betenkt på hva et nytt trafikk-genererende etablisement vil medføre, og anbefaler ikke regulerinsforslaget. Det samme sier veimyndighetene. Og ikke minst er beboere i området sterkt imot McDonalds-etablering.

Men byråden er altså av en annen oppfatning. Derfor stiller vi spørsmålet som sikkert mange sitter med på tungen: Hva er begrunnelsen for å si ja til et tilbud som ingen vil ha? Det er begrenset hvor estetisk en McDonalds-restaurant er. Byråden må forstå at enda et trafikk-økende element i et allerede alt for trangt område vil skape store problemer. Ta deg en tur til noen av de allerede etablerte hamburger-stedene med samme navn og se på trafikkmengden til og fra, byråd Grete Horntvedt! Og lytt til de advarsler som både naboer og etater har kommet med!

Om det er etablerings-argumenter som går over advarslene, er vi svært spent på å få høre dem.

Reklame

Rekordlav pris på Garmin-favoritt