*Nettavisen* Nyheter.

Tildekking i tråd med tillatelsen

Det er denne splittlekteren som brukes til utlegging av sand i dypvannsdeponiet ved Malmøykalven.

Folkeaksjonen mot giftdumping er ikke mot tildekking, men mener det blir gjort altfor tidlig.

ULVØYA: Vi er selvfølgelig ikke imot tildekkingen, men det er fortsatt ikke tatt prøver som viser at deponiet har satt seg nok til at det kan tildekkes. Dette er heller ikke en prøvetildekking som Oslo Havn påstår, men full rulle, sier generalsekretær Knut Chr. Hallan i Folkeaksjonen mot Giftdumping.

Observerer

Hallan har sammen med representanter for Neptun og Innbyggerinitiativet på Nesodden den siste tiden observerte tildekkingen fra land og båt.

Vi har observert fem lass som alle er tømt i løpet av få minutter. Det er snakk om rundt 800 kubikk sand som blir sluppet ut med full splittlekteråpning, sier Hallan.

Det var ikke slik tildekkingen skulle foregå. De lassene vi har observert er sluppet midt i smørøyet, der det er mest vannholdig slam på bunnen. Dette fører til oppvirvling av slam som var synlig på overflaten. Vi har tatt bilder og video av dette, sier Hallan.

Anmeldt

Innbyggerinitiativet anmeldte i forrige uke Oslo Havn og ordfører Fabian Stang for brudd på forurensningsloven i forbindelse med tildekkingen. De mener tildekkingen skjer for raskt og henviser til syv utredninger hvor det påpekes at massene i deponiet må få tid til å sette seg.

Tynt lag

Prosjektleder for Ren Oslofjord, Torild Jørgensen, mener imidlertid at den pågående tildekkingen er i tråd med tillatelsene og kravene fra Statens forurensningstilsyn (SFT)-

I tillatelsen heter det at deponiet umiddelbart skal tildekkes med et tynt lag. Dette har vært kjent siden 2005, sier Jørgensen.

Tester utført i 2007 viste at massene i deponiet fikk økt bæreevne når de ble belastet med et tynt sandlag.

Vi skal gjøre kontroller i januar. Da vil vi ta stilling til om vi skal vente med tildekkingen eller om vi kan fortsette. Kunnskap fra i fjor tilsier at dette skal gå bra, sier Jørgensen.

Teoretisk lag

Ifølge Torild Jørgensen legges det nå ut et ti centimeters sandlag over deponiet. Dette skjer ved at splittlekteren Mudder 079 blir tauet over felt på 200 meter av gangen.

Vi legger ut et teoretisk lag på ti centimeter. I styrerommet på transportlekteren har de et digitalt tegnet felt som skal tildekkes. De har relativt god styring på at de holder seg på rett felt, sier Jørgensen.

I de tidlige fasene av tildekkingen har det vært en del problemer med baugpropellen på lekteren, og den har derfor måttet taues av en slepebåt.

Deponimotstanderne protesterer på det de mener er for rask tømming av den rundt 800 kubikkmeter store lekteren.

Det er gjort beregninger på hastigheten slik at man får et teoretisk lag på ti centimeter. Lekteren er 30 meter lang og feltet som skal dekkes er 200 meter. Dermed går det ikke veldig mange minuttene å tømme en lekter, sier Jørgensen.

SFT fører tilsyn

Denne tildekkingen er et krav i tillatelsen, og vi har ingen indikasjoner på at dette ikke skjer i tråd med tillatelsen, sier overingeniør Marit Ruge Bjærke i SFT.

SFT har mottatt en plan fra Oslo havn for kontrollprogrammet for deponiet.

Turbiditetsmålerne som ble brukt i deponeringsperioden brukes fortsatt. I tillegg skal det gjøres undersøkelser med såkalte SPI-kamera som tar bilder av sammensetningene i havbunnen.

I neste uke skal Oslo Havn ta turbideitetsprofiler i hele vannsøylen og undersøke bunnen med fjernstyrt undervannsbåt (ROV), sier Bjærke.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.