Gå til sidens hovedinnhold

Tillatt å fly over Høybråten

Luftfartstilsynet vil frem mot 2014 vurdere hvordan nye forskrifter har fungert og hvilke endringer som kan komme.

GARDERMOEN: Ifølge juridisk rådgiver i Luftfartstilsynet, Joakim Kristoffersen, har det vært viktig å ta hensyn til den støyforurensning som flytrafikken fører med seg for beboere i Oslo-området.

Luftfartstilsynet har ifølge ham fulgt situasjonen nøye, blant annet gjennom støydata innrapportert av OSL og gjennom dialog med OSL og Avinor.

– Luftfartstilsynet vil vurdere hvordan OSL og Avinor håndterer det nye innflygingssystemet, sier Kristoffersen.

Vil gjennomgå forskriften

En gjennomgang av forskrift om støyforebygging skal ifølge Kristoffersen være ferdig våren 2014. Arbeidet med gjennomgangen vil starte i 2011/2012.

– Det tas sikte på en bred gjennomgang av hva som er oppnådd, konsekvenser, samt identifisering av behov for nødvendige endringer. Det vil sannsynligvis ikke kunne gjøres endringer i forskriften uten at det gjennomføres fullstendig konsekvensvurdering, sier han.

Tillat over Høybråten

Når det gjelder øvrig flytrafikk informerer Kristoffersen videre om at luftfartøy under VFR-flyging ikke skal fly lavere enn 300 m over tettbygde strøk. Minstehøyden kan imidlertid fravikes når det er påkrevd i forbindelse med avgang og landing.

– Så lenge luftfartøyene forholder seg til de tillatte minstehøyder er flyging over Høybråten tillatt, sier han.

– Luftfartstilsynet kan ikke pålegge luftromsbrukerne til å legge om flyrutene sine. Mener man at minstehøydene ikke overholdes må Luftfartstilsynet ha luftfartøyenes registreringskode for å følge saken opp videre, forklarer han.

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser