Gå til sidens hovedinnhold

Tilrettelagt idyll

Nå er bygging av Vestre Haugen 17 i gang. 1. januar 2008 skal hele 60 boenheter for funksjonshemmete og mennesker med psykiske lidelser stå klare.

Vestre Haugen: Prosjektleder Monika Vartdal i bydel Alna er engasjert. Vestre Haugen 17 ligger idyllisk til med grøntarealer og tilrettelagte gangveier for bevegelseshemmete.
Dette blir kjempeflott. Jeg arbeider for at det vil bli et godt sted å bo og jobbe, sier hun fornøyd. På grunn av et økende behov for tilrettelagte boliger i bydel Alna besluttet bydelsutvalget 30. mars 2006 å bygge om Vestre Haugen 17 til dette formålet.

Fellesskap

Når Vestre Haugen 17 står ferdig vil bydelen kunne tilby hele 60 boenheter som er spesielt tilrettelagt for de utfordringene hverdagen for en person med funksjonshemning kan by på. 47 av leilighetene er satt av til mennesker med ulike funksjonshemninger, mens de resterende 13 enhetene er øremerket psykiatri. For å få plass til dette skal det bygges på en etasje på den ene delen av hovedbygget. Utenom det vil fasaden forbli slik som i dag. Alt inne blir imidlertid flunka nytt.
Det er mange med ulike behov, men alle boenheter tilfredsstiller Husbankens krav til omsorgsboliger, forteller Vartdal. Boenhetene er fordelt på flere bofellesskapsenheter som gir mulighet for særpreg for den enkelte enhet.
Det blir felles stuer og kjøkken i tillegg til leilighetene slik at beboerne kan velge om de ønsker å være sosiale eller om de vil trekke seg tilbake i sin egen leilighet. Det valget er viktig, påpeker Vartdal.

Døgnbemanning

Bydelen etablerer med Vestre Haugen 17 et botilbud for de av bydelens innbyggere som har behov for tilrettelagte boliger. Det skal etableres døgnbemanning med et kvalifisert fagmiljø. Tjenestene tildeles etter individuelle behov i samarbeid med den enkelte beboer.
På denne måten kan beboerne ta ansvar for sitt eget liv, samtidig som de får den hjelpen de trenger, sier Vartdal. Det er et mål at den enkeltes evne til egenomsorg i størst mulig grad opprettholdes og at mestring og egenverd bevares.
Innflyttingen er planlagt til 1. januar 2008. Da vil etter all sannsynlighet behovet for boenheter og omsorg for funksjonshemmete i bydel Alna være dekket.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden