*Nettavisen* Nyheter.

Tips om Breivik ble liggende

Leder av 22. juli-kommisjonen Alexandra Bech Gjørv.

22. juli-kommisjonen konkluderer med at politiet var raskt klar over at eksplosjonen i Regjeringskvartalet var en terrorhandling, men brukte for lang tid på slå riksalarm.

Klikk på bildet for å forstørre.

Alexandra Beck Gjørv sier 22. juli-kommisjonen peker på store svik i norsk samfunnssikkerhet. Rapporten vekker stor interesse i norske så vel som internasjonale medier. Foto: Foto: Pål Magnus Tømmervold

SENTRUM: Dette kommer frem i rapporten fra 22. juli-kommisjonen, som ble lagt frem mandag ettermiddag. Rapporten avdekker flere svakheter i viktige samfunnssystemer, og kaster et dystert lys over flere områder der Oslo-politiet sviktet 22. juli i fjor.

– Kommisjonens oppfatning er at det som grunnleggende skiller det som gikk godt fra det som gikk dårlig 22. juli, i hovedsak er knyttet til holdninger, kultur og lederskap – og hvordan mennesker og organisasjoner utøver den myndighet de har fått, sier Alexandra Bech Gjørv, leder av 22. juli-kommisjonen.

– Jobbet i blinde

Kommisjonen mener politietaten nærmest jobbet i blinde etter at bomben i Regjeringskvartalet gikk av, og ikke maktet å gjøre noe vesentlig for å forhindre nye angrep.

– Flere nærliggende tiltak som kunne vært iverksatt for å varsle samfunnet og øvrig politi om den antatte gjerningsmannen og bilen han kjørte i, ble ikke iverksatt (...) Det er etter kommisjonens mening ikke til å leve med for Norge som nasjon at en rekke av de sentrale aktørene og etatene i beredskaps- og krisehåndteringsapparatet ikke fant det overordnede nasjonale kriseplanverket i sivil sektor relevant og hensiktsmessig i en krise som den man sto overfor 22. juli. Når skulle terrorkapitlene i dette planverket være relevant, hvis ikke denne dagen? heter det i rapporten.

Tips ble ikke fulgt opp

Politiet klarte heller ikke å ta i bruk de gode vitneopplysningene som kom inn om terroristen.

– Det ble ikke vurdert å bruke media for å etterlyse en grå kassebil med registreringsnummer og beskrivelse av gjerningsmannen. Dette kunne ha påvirket situasjonen, sier Bech Gjørv.

En mann så Breivik sette seg i varebilen, kjøre mot kjøreretningen i Møllergata og ringte politiet klokken 15.34.

Informasjon om hvordan terroristen så ut – og registreringsnummeret på bilen han kjørte – ble liggende på et skrivebord i 20 minutter før noen ringte tilbake til tipseren.

Ifølge kommisjonen tok det to timer før opplysningene ble lest ut på Oslo-politiets samband.

PST kritiseres

Heller ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST) slipper unna kritikk i den ferske rapporten. De viser til at Breivik ved en rekke ulike anledninger hadde kommet med ekstreme, islamfiendtlige og hatefulle uttalelser.

Han var aktiv på internett, men han ble verken der eller på møter i islamfiendtlige miljøer lagt merke til som spesielt truende. Dette miljøet ble i 2011 for første gang beskrevet med et eget avsnitt i PSTs årlige trusselvurdering, men da fremstilt som et ordensproblem – ikke terrorfare.

Kommisjonen påpeker imidlertid at ingen av sporene etter ham ble satt i sammenheng med forberedelser til terrorangrep.

Ydmyke politijurister

I et skriv fra Politijuristene blir det poengtert at det finnes grunnlag for kritikk, men understreker at det også ble gjort mye bra politiarbeid 22. juli i fjor – i en svært vanskelig og spesiell situasjon.

– Kritikk mot politiet er ikke et onde i seg selv. I utgangspunktet er dette en tid for å være ydmyk og en tid for å lære. Politijuristene mener det har vært nødvendig, sunt, riktig og viktig med en uavhengig gjennomgang, Politiet skal vise at vi er en etat som tar ansvar og en etat som vil lære, og vi må, om nødvendig, vise både endringsevne og endringsvilje.

– Det er ikke opp til oss å bestemme form på kritikken. Men vi forventer at den kritikken som kommer er ryddig, konstruktiv og berettiget, og at vi ikke får noen ugrunnet mistenkeliggjøring. Vi forventer også at handlinger bedømmes i sanntid, i en svært vanskelig og spesiell situasjon, heter det i skrivet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.