To av tre trives i Oslo

Osloborgerne er mest fornøyd med friluftsområdene og minst fornøyd med parkeringsmulighetene. De eldre har det også bedre enn man tror.

OSLO: Dette viser publikumsundersøkelsen 2010 som har målt befolkningens grad av trivsel og tilhørighet til byen.

– To av tre oppgir at de liker seg i Oslo, og i lokalmiljøet sitt. Selv om det er litt forskjell i bydelene, sier en fornøyd byrådsleder, Stian B. Røsland.

Stovner – dårligst ut

Det er de vestlige bydelene, Nordstrand og Østensjø som har flest tilfredse brukere. De østlige bydelene og Søndre Nordstrand kommer dårligst ut. Undersøkelsen foretas hvert tredje år, og det var de samme bydelene som kom dårligst ut i 2007.

I bydelene Vestre Aker og Frogner har tilfredsheten økt, mens i Bydel Stovner har den sunket. Denne bydelen er også den eneste som opplever at publikums tilhørighet til nærområdet har blitt lavere.

– Dette viser at vi må jobbe videre med de østlige bydelene. Vi må fokuserer mer på oppgraderinger av fellesareal, satse på idrett og generelt områdene rundt, forteller Røsland.

Tilfreds med offentlige tilbud

Sammenlignet med resultatene fra samme undersøkelse i 2007 er innbyggerne mer fornøyd med de offentlige tilbudene som barnehage, skole og sykehus.

Økningen i brukertilfredshet er størst når det gjelder byens helsestasjoner som har økt fra 42 til 51 prosent de siste tre årene.

Parkeringsutfordringer

– Undersøkelsen forteller at Oslo-borgerne ikke er fornøyde med antall parkeringsplasser, fremkommelighet på veiene, og vedlikehold av gang- og fortau. Snørydding blir spesiellt kritisert, forteller Røsland som tror resultatet av sistnevnte også kan avhenge av været den dagen publikum blir spurt.

Svært få mener også det blir lagt til rette for påvirkning av kommunens avgjørelser. Dette er samme funn som 2007-undersøkelsen viser.

Andelen kollektivbrukere fortsetter å øke. 36 prosent av innbyggerne bruker kollektivtransport daglig. For tre år siden var tallet 31 prosent, og 27 prosent i 2004

Dårlig rykte

Undersøkelsen viser at brukerne av eldretjenestene er mer fornøyd nå enn tidligere. Publikums inntrykk av hvordan de eldre har det, samsvarer derimot ikke med eldrebefolkningens egen oppfatning.

– Det er dette vi kaller for et omdømme-gap. De eldre er fornøyd med byens aktivitetstilbud og transporttilbud, mens publikums oppfattelse av disse tilbudene er dårligere, sier Røsland.

Han vektlegger at dette er en indikasjon på at kommunen må jobbe mer med kommunikasjon utad.

– Dette er også et viktig funn, selv om det er de eldres tilfredshet som er det viktigste, avslutter Røsland.

Undersøkelsen er utført av TNS Gallup på oppdrag fra Oslo kommune, og har blitt sendt ut til personer fra femten år og oppover med folkeregistrert adresse i Oslo. Antall svar var 7178, og responsraten var 33 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.